STOP w mediach: przeciw fajerwerkom na Narodowym

Praski dwutygodnik Mieszkaniec cytuje nas w artykule na temat protestów mieszkańców i organizacji pozarządowych przeciw organizacji na Stadionie Narodowym pokazów pirotechnicznych we wrześniu. Przypomnijmy: już w styczniu wystosowaliśmy do prezydent Warszawy pismo w tej sprawie, w którym piszemy, że Stadion otoczony jest przez tereny cenne przyrodniczo: obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz park Skaryszewski praktycznie przylegają do stadionu. Tereny te są licznie zasiedlone przez zwierzęta należące do gatunków chronionych. Obawiamy się, że przerażone fajerwerkami ptaki lecąc na oślep będą się rozbijały o okoliczne budowle. Zjawisko to może osiągnąć znaczne rozmiary, ponieważ natężenie hałasu, wybuchów i błysków będzie ogromne, a dodatkowo impreza będzie rozciągnięta w czasie.

mieszkaniec

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!