Projekt „Szkolenie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków”, edycja II

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo

Projekt ma na celu merytoryczne przygotowanie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków w zakresie potrzebnym do realizacji zadań statutowych STOP, a w szczególności:

  • rozpoznawania różnych gatunków ptaków
  • metod badania I prowadzenia inwentaryzacji ptaków
  • prowadzenia wycieczek dla ludności i edukacji dotyczącej ptaków (zarówno w terenie, jak i podczas prelekcji)
  • prowadzenia obserwacji ptaków gniazdujących w budynkach i podejmowania interwencji gdy są one zagrożone przez prace remontowe
  • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym ptakom(np. w kolizjach z pojazdami, budynkami), umiejętność bezpiecznego schwytania i przewiezienia do weterynarza itp.
  • prawidłowego dokarmiania ptaków i udzielania pomoc ptakom w czasie zimy
  • ochrony przyrody i siedlisk ptaków w naszym otoczeniu (posługując się między innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego).

Szkolenie składa się z pięciu wykładów oraz szkolenia w terenie, prowadzone przez profesjonalistów. Dzięki temu nasi wolontariusze będą mogli lepiej zaangażować się w ochronę ptakom oraz szerzenie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców Warszawy.

Uczestniczący w szkoleniu wolontariusze, zostaną poproszeni o podjęcie aktywnych działań na rzecz ptaków. Zapewniamy konsultacje waszych pomysłów oraz pomoc w ich realizacji. Mogą to być na przykład: zorganizowanie prelekcji lub spaceru ornitologicznego dla ludności (osób w dowolnym wieku), lokalnej akcji informacyjnej (np. w skali własnej wspólnoty mieszkaniowej lub osiedla) z wybranego zakresu związanego z ptactwem (np. prawidłowe dokarmianie) lub innych działań zgodnych z celami statutowymi STOP (np. analiza wybranego terenu pod kątem potrzeby zawieszenia budek lęgowych dla ptaków i zaplanowanie ich rozwieszenia itp.).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest każdorazowe potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu poprzez wpisanie się na listę obecności.

Wszystkie spotkania odbywają się w sali konferencyjnej Warszawskiego Zoo, w budynku po lewej stronie od głównego wejścia. Początek o godzinie 18.00

Wykłady w ramach projektu:

27.03.2013 – dr Michał Skakuj o rozpoznawaniu ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem sokołów.

9.04.2013 – Jolanta Pawlak o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i o tym jak dzięki nim aktywny obywatel może chronić przyrodę i swoje otoczenie

15.04.2013 – Dorota Zielińska o zagrożeniach i o tym jak chronić ptaki w budynkach (gatunki, miejsca gniazdowania, ochrona prawna i praktyczna, zastępcze miejsca gniazdowania, zagrożenia dla ptaków wynikające z nieprawidłowo prowadzonych prac remontowych, jak interweniować).

16.04.2013 – lek. wet. Agnieszka Czujkowska (prowadząca Ptasi Azyl w warszawskim ZOO) o pomocy ptakom.

23.04.2013 – Krzysztof Kajzer o metodach badań ptaków (metody inwentaryzacji awifauny w okresie lęgowym i pozalęgowym itp.)

Część terenowa szkolenia

27.04.2013 – Krzysztof Kajzer poprowadzi terenową część szkolenia wolontariuszy.