Kadra

Obecny skład Zarządu Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (kadencja 2024-2027):

Dorota Zielińska – Prezeska
Alina Gerlée – Wiceprezeska
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Mirosław Gwiazdowicz – Skarbnik
Joanna Pijanowska – Członkini zarządu

Komisja Rewizyjna (kadencja 2024-2027):

Renata Szmit (przewodnicząca)
Agnieszka Łapat-Myszkiewicz
Mieczysław Kondraciuk


Skład Zarządu Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków  (kadencja 2021-2024):

Dorota Zielińska – Prezeska
Alina Gerlée – Wiceprezeska
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Mirosław Gwiazdowicz – Skarbnik
Joanna Pijanowska – Członkini zarządu

Komisja Rewizyjna (kadencja 2021-2024):

Renata Szmit (przewodnicząca)
Jolanta Adamczyk
Mieczysław Kondraciuk


Skład Zarządu Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (kadencja 2018-2021):

Dorota Zielińska – Prezeska
Alina Gerlée – Wiceprezeska
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Mirosław Gwiazdowicz – Skarbnik
Joanna Pijanowska – Członkini zarządu

Komisja Rewizyjna (kadencja 2018-2021):

Renata Szmit (przewodnicząca)
Jolanta Adamczyk
Mieczysław Kondraciuk


Skład Zarządu (kadencja 2015-2018):

Dorota Zielińska – Prezeska
Alina Gerlée – Wiceprezeska
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Mirosław Gwiazdowicz – Skarbnik
Joanna Pijanowska – Członkini zarządu

Komisja Rewizyjna (kadencja 2015-2018):

Renata Szmit (przewodnicząca)
Jolanta Adamczyk
Mieczysław Kondraciuk


21 maja 2013 na Walnym Zabraniu STOP dra Andrzeja Kruszewicza (w związku z rezygnacją) w Zarządzie STOP zastąpiła prof. Joanna Pijanowska. W związku z tym do końca kadencji (2012-2015) skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Krzysztof Kajzer – Prezes
Dorota Zielińska – Wiceprezeska
Alina Gerlée – Skarbniczka
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Joanna Pijanowska – Członkini zarządu

Na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania STOP, dr Andrzej Kruszewicz, założyciel i pomysłodawca naszej organizacji, otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.

Skład komisji rewizyjnej bez zmian.


Pierwszy skład Zarządu w kadencji 2012-2015:

Krzysztof Kajzer – Prezes
Dorota Zielińska – Wiceprezeska
Alina Gerlée – Skarbnik
Magdalena Dziadosz – Sekretarz
Andrzej Kruszewicz – Członek zarządu (rezygnacja 21.05.2013)

Komisja Rewizyjna (kadencja 2012-2015):

Renata Szmit (przewodnicząca)
Jolanta Adamczyk
Stanisław Turowski


W związku z rezygnacją prezesa z pełnionej funkcji, kadencja Zarządu została skrócona. Na Walnym Zgromadzeniu Członków 31.03.2009 odbyły się wybory Zarządu. Powołano Zarząd w składzie (kadencja 2009-2012):

Krzysztof Kajzer – Prezes
Alina Gerlée – Wiceprezes
Dorota Zielińska – Skarbnik
Anna Karczewska – Członkini Zarządu
Andrzej Kruszewicz – Członek Zarządu


Zarząd powołany na Walnym Zgromadzeniu Członków 01.12.2007 (kadencja 2007-2010):

Andrzej Kruszewicz – Prezes
Alina Gerlée – Wiceprezes
Dorota Zielińska – Skarbnik
Anna Karczewska – Członkini zarządu
Sekretarz – brak kandydata


Zarząd powołany na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków 20.10.2004 (kadencja 2005-2007):

Andrzej Kruszewicz – Prezes
Alina Gerlée – Wiceprezes
Monika Tarnik – Skarbnik
Ewa Kominek – Sekretarz
Anna Karczewska – Członkini zarządu