Projekt – ochrona ptaków w budynkach

logo_kolor_sfinansowano

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt mający na celu ochronę ptaków gniazdujących w budynkach. Projekt jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czas trwania projektu to ostatni kwartał roku 2010 oraz 3 pierwsze kwartały roku 2011. Aby zrealizować cele projektu przeszkolimy urzędników głównie warszawskich, związanych zawodowo z ochroną przyrody (np. wydziały ochrony środowiska) oraz pracami remontowymi budynków, w których gnieżdżą się ptaki, które chcemy chronić (np wydziały architektury i budownictwa), a także Strażników Miejskich z zagadnień bytowania ptaków w budynkach i ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa i sposobów ochrony ptaków i miejsc lęgowych w budynkach. Ochrona ptaków w budynkach może i powinna być realizowana podczas wykonywania czynności służbowych przez pracowników urzędów i Straży Miejskiej.

1fot konf GDOS MS
Chcemy zwiększyć poziom wiedzy o ptakach w budynkach. Stworzymy bazę takiej wiedzy na stronie internetowej. Dzięki akcji plakatowej w szkołach dotrzemy do młodzieży (licealiści, studenci) i nauczycieli; dzięki prelekcjom oraz akcji informacyjnej w mediach (konferencja prasowa) i internecie dotrzemy także do innych grup wiekowych obywateli. Rozpowszechnienie informacji o działalności interwencyjnej STOPu pozwoli mieszkańcom zgłaszać przypadki zagrożeń dla ptaków, głównie związane z niewłaściwie wykonywanymi pracami z zakresu remontów budynków.

Dla wolontariuszy zaangażowanych w program przeprowadzimy szkolenie. Pozwoli to rozwijać działania interwencyjne STOPu mające na celu pomoc ptakom w budynkach. Rozwiesimy 50 budek dla wróbli i jerzyków i będziemy do nich wabić ptaki. Opierać się to będzie głównie na zwabianiu za pomocą odtwarzanych głosów wróbli i jerzyków.

Baza wiedzy – artykuły powstałe w ramach projektu:

Wieści z budek lęgowych dla jerzyków powieszonych w ramach projektu:

Plakat oraz ulotka i wyciąg z przepisów do pobrania

plakat_ptaki_w_budynkach ptaki_w_budynkach_2011nfos_01