Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli dzieciaki poznają miejskie ptaki”

 

Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli dzieciaki poznają miejskie ptaki” dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6410,00 zł

logoWFOSiGWwWarszawie

Projekt ma na celu edukację dzieci w wieku przedszkolnym-wczesno szkolnym, dotyczącą przede wszystkim ptaków, które mogą spotkać w swoim najbliższym otoczeniu. Projekt jest ukierunkowany na zainteresowanie przyrodą dzieci od najmłodszych lat, wyrabianie wrażliwości na otaczającą przyrodę, poszerzanie wiedzy o ptakach, aby dzieci były w stanie rozpoznać i nazwać ich podstawowe gatunki. Chcemy aby przekazywanie wiedzy odbywało się w łatwy i przyjemny sposób dzięki prelekcjom w salach oraz wycieczkom w terenie. Chcemy zachęcić dzieci do dalszych, samodzielnych obserwacji, oraz poznawania otaczającej je przyrody.

W projekcie bierze udział 10 grup dzieci z przedszkoli warszawskich, w sumie ok 200 dzieci. Wszystkie grupy biorą udział w zaplanowanym cyklu działań, które stanowią spójną całość:

Edukacja w placówkach
Odbyły się już zajęcia w przedszkolach dla 10 grup dzieci z użyciem opracowanych pomocy edukacyjnych. Przygotujemy prezentację multimedialną, dla zilustrowania tematu i ciekawego przekazania wiedzy oraz zaprojektujemy i wykonamy roll-up, czyli trwały, zwijany, kolorowy plakat przedstawiający podstawowe gatunki ptaków, który ułatwi uporządkowanie informacji i ich lepsze zapamiętania.

Plakat „Ptaki naszej okolicy” – pobierz wersję do druku (pdf).

plakat_a1_prev
Kolorowanka „Ptaki naszej okolicy” – do pobrania w format A4 (pdf)

kolorowanka
Edukacja w terenie

Zostały przeprowadzone wycieczki dla 10 grup dzieci z ornitologiem po parku, lub innym miejscu występowania opisanych podczas prelekcji gatunków ptaków.

Samodzielne zadania do wykonania dla każdej z grup
Każda grupa ma do wykonania kilka zadań, które dodatkowo zaangażują dzieci do czynnego, samodzielnego poznawania przyrody i ptaków, z wykorzystaniem wiedzy przekazanej podczas wcześniejszych zajęć w klasie i w terenie.

Zadania:

  • – wzięcie udziału w organizowanej przez nas prelekcji i wycieczce (pobierz KARTĘ OBSERWACJI)
  • zawieszenie budki lęgowej dla ptaków (profesjonalnie wykonaną, otrzymaną od nas);
  • wykonanie prostych karmników z butelek z pomocą opiekuna i rozwieszenie ich (instrukcja robienia karmnika z butelek pomysłu prof. Macieja Luniaka)
  • wykonają dokumentację fotograficzną swoich działań i przekażą nam w formie relacji do zawieszenia na stronie internetowej.

Nagrodzenie uczestników projektu
Po wzięciu udziału we wszystkich wyżej wymienionych etapach każda z grup zostanie uhonorowana dyplomem oraz książką na temat ptaków, aby zachęcić do dalszego poszerzania wiedzy na temat ptaków i prowadzenia własnych obserwacji. Otrzymają też plakaty edukacyjne o ptakach do powieszenia w placówkach.

Galeria zdjęć z realizacji zajęć w przedszkolach: