Wykład Jolanty Pawlak o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i o tym jak dzięki nim aktywny obywatel może chronić przyrodę i swoje otoczenie

 

Drugi wykład (9.04.2013) w ramach projektu „Szkolenie wolontariuszy STOP” poprowadziła pani Jolanta Pawlak, specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego, krajobrazu oraz aktywności obywatelskiej. Opowiedziała o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgromadzeni słuchacze poznali krok po kroku procedurę powstawania takiego planu i jakie czynniki są brane pod uwagę przy jego tworzeniu. Dowiedzieli się również w jaki sposób aktywni i świadomi obywatele mają możliwość wpływania na jego kształt. Można się też było dowiedzieć gdzie każdy mieszkaniec może szukać różnych informacji o otoczeniu w swojego miejsca zamieszkania.

Ta wiedza może okazać się bardzo ważna, gdyż może przyczynić się do ochrony cennych przyrodniczo terenów przed degradacją. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że poprzez zapis w planie miejscowym można ochronić miejsca warte zachowania w niezmienionej postaci i zabezpieczyć je przed zabudową.

Prezentacja z wykładu do pobrania w formacie pdf (15,1 MB).

PJ

JP

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!