STOP na Dniach Recyklingu w dzielnicy Praga Południe – fotorelacja

W minioną sobotę, już kolejny raz Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków promowało poszanowanie przyrody na corocznym pikniku recyklingowym organizowanym przez Urząd Dzielnicy Praga Południe.
Rozdawaliśmy broszury o ptakach warszawskiej Wisły i ptakach w budynkach, informowaliśmy o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Dla dzieci, oprócz kolorowanek, mieliśmy nową atrakcję: grę planszową o przygodach rybitwy.
Wydarzenie poświęcone było prawidłowemu gospodarowaniu odpadami domowymi, które przecież nie powinny zanieczyszczać naszego środowiska. Aby móc cieszyć się dziką przyrodą, musimy dbać o czystość terenów wokół nas.

Dziękujemy wolontariuszom: Renacie, Sylwii, Elizie, Ani, Magdzie i Wojtkowi!

Podziękowania także dla urzędników dzielnicy za dobrą organizację pożytecznej imprezy oraz za poczęstunek jabłkami i pączkami ;)

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!