Nasze działania

Spotkania i prelekcje

Wycieczki ornitologiczne

Skarby warszawskiej przyrody (2014)

Wieże dla jerzyków w Warszawie (od 2011)

Projekt LIFE+ wislawarszawska.pl

Szkolenie wolontariuszy – edycja II (2013)

Projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie…, czyli dzieciaki poznają miejskie ptaki” (2013)

Jak mądrze dokarmiać ptaki aby pomagać a nie szkodzić? (2011)

Projekt „Ochrona ptaków w budynkach” (2012) współfinansowany przez M.St. Warszawa

Projekt „Ochrona ptaków w budynkach” (2010/2011) Projekt w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Szkolenie wolontariuszy STOP” – edycja I (2010)