Pomoc znalezionym ptakom

Placówki i weterynarze udzielający pomocy medycznej ptakom w Polsce (pdf) 

Lista ośrodków rehabilitacji na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Znalazłem ptaka – co robić?

Co zrobić, gdy znajdziemy pisklę? 

Jaki to pisklak? 

Pierwsza pomoc dzikim ptakom – ulotka do ściągnięcia (pdf) 

Instrukcja jak prawidłowo wychowywać i karmić jerzyki (ulotka wg. strony poświęconej jerzykowi)

Wybrane poradniki do ściągnięcia ze strony Ptasiego Azylu warszawskiego ZOO:

  • Poradnik ochrony bociana białego dla lekarzy weterynarii (Poradnik napisany wspólnie z Towarzystwem Przyrodniczym Bocian)
  • Poradnik ochrony bociana białego (Poradnik skierowany do osób nie będących lekarzami weterynarii a zaangażowanych w ochronę lub bezpośrednie akcje ratowania bocianów białych. Obydwa poradniki powstały na bazie doświadczeń Ptasiego Azylu)
  • Zasady pierwszej pomocy – materiał pomocniczy do szkolenia (Skrót prezentacji będącej elementem szkolenia wolontariuszy STOP)
  • Wytyczne do opieki nad znalezionym i poprawnie zidentyfikowanym ptakiem, do czasu aż nie znajdzie się w profesjonalnej placówce, gdzie zostanie mu udzielona pomoc. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW PISKLĄT W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU” (linki do materiałów w pdf na stronie Ptasiego Azylu):

Więcej o pomocy ptakom na stronie Ptasiego Azylu w Warszawie

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!