Sprawozdania

STOP od początku września 2017 roku jest organizacją o statusie OPP, co oznacza, że można przekazać nam 1,5% podatku! Jeżeli cenicie, lubicie, to, co robimy, wesprzyjcie w ten sposób nasze działania. Nasz numer KRS: 0000224465. Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

Możesz też przekazać nam darowiznę, którą następnie odliczysz od podstawy opodatkowania (–> więcej). Darowiznę możesz wpłacić na konto: 41 2130 0004 2001 0556 1410 0003 tytułem: „darowizna na cele statutowe”.

Nasze dotychczasowe działania opisujemy corocznie w sprawozdaniu, które przedstawiamy na Walnym Zebraniu Członków.

Sprawozdanie z roku 2017 oraz wszystkie późniejsze, w związku z przyznaniem statusu OPP znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe umieszczone w bazie NIW można zobaczyć też tutaj:

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2022 i kolejne lata znajdują się na końcu tej podstrony.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2021:

WPFCRViewerReport 2021 Inf dod STOP ReportEssential201817462(1)

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2020:

2020 Inf dod STOP WPFCRViewerReport meryto do wyslania do NIW za 2020

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2019:

AdditionalInfo201721009(1) BalanceSheet201721008 FinancialIntro201721008 ProfitAndLoss201721008 ReportEssentialSimple20187486(1)

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2018:

meryto za 2018 wysl do NIW AdditionalInfo20178416 BalanceSheet20178415 FinancialIntro20178415 ProfitAndLoss20178415

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017:

ReportEssential201318686 AdditionalInfo20171077 BalanceSheet20171076 FinancialIntro20171076 ProfitAndLoss20171076

Te z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Pobierz wersję pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Pobierz wersję pdf

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Pobierz wersję pdf


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Pobierz wersję pdf


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Pobierz wersję pdf


 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Pobierz wersję pdf


 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Pobierz wersję pdf

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2022:

 
Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2023:
 
 
Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2024: