Wykład Krzysztofa Kajzera o metodach badań ptaków (inwentaryzacje awifauny w okresie lęgowym i pozalęgowym)

 

Ostatni wykład, w ramach projektu „Szkolenie wolontariuszy STOP”  wygłosił dn. 23.04.2013 Krzysztof Kajzer, ornitolog i zarazem prezes naszego stowarzyszenia. Przedstawił nam metody badania ptaków. Dzięki temu mogliśmy zapoznać się ze powodami, dla których prowadzi się badania awifauny oraz aspektami znajdującymi się w kręgu zainteresowań ornitologów. Poznaliśmy na przykład jakimi metodami można badać liczebność jakiegoś gatunku na danym terenie, w jaki sposób zbiera się dane na ten temat i do czego mogą później posłużyć.

kajzer_1

kajzer_2

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!