Konferencja naukowa „Ptaki miast”

W Polsce i za granicą wzrasta zainteresowanie ptakami związanymi z budowlami ludzkimi. Widać to w znacznej liczbie konferencji, spotkań i szkoleń dotyczących tej tematyki. W Zielonej Górze w dniach 14-16 września 2012r. odbyła się konferencja naukowa Ptaki miast. Mówiąc o ptakach miejskich musimy pamiętać, że większość z nich związana jest z budynkami.

Konferencja Ptaki miast została zorganizowana na Uniwersytecie Zielonogórskim przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Sekcję Ornitologiczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Komitet naukowy tworzyli prof. dr hab. Jerzy Bańbura, prof. dr hab. Maciej Luniak, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr hab. Joerg Boehner, dr Jacek Nowakowski. Konferencję zorganizowano we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody w Zielonej Górze, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i Urzędem Miasta Zielona Góra. Zaangażowanie świetnych, utytułowanych specjalistów ornitologów oraz szacownych instytucji świadczy o wadze jaką ma w obecnych czasach problematyka ptaków miejskich.

Na konferencji wiele wystąpień poświęconych było ptakom występującym w budynkach. Poniżej przedstawiamy tytuły wystąpień wiążących się z ptakami w budynkach (według nazwisk autorów, w kolejności alfabetycznej). Niektóre z nich dotyczyły dokładnie problematyki gniazdowania ptaków w budynkach, inne wiązały się z nią pośrednio:

1. Paweł BŁAŻEJEWSKI, Jakub MARCINOWSKI Stalowa wieża na skrzynki lęgowe dla jerzyków Apus apus

2. Dorota CHRONOWSKA, Joanna CZUPRYK, Anna JEREMICZ, Małgorzata TOMYS, Kamila TURSKA, Jolanta WESOŁOWSKA, Beata WIKTORSKA, Natalia WISZ, Anna WITKOWSKA, Joerg BOEHNER, Leszek JERZAK „Avian rat” – co myślą mieszkańcy Zielonej Góry o gołębiach żyjących w ich mieście?

3. Paweł CZECHOWSKI, Marcin BOCHEŃSKI, Olaf CIEBIERA Spadek liczebności kawki Corvus monedula w Zielonej Górze

4. Paweł DOLATA Ochrona ptaków w miastach – jak korzystać z prawa

5. Beata DULISZ, Jacek J. NOWAKOWSKI Zasiedlanie budek lęgowych na budynkach po modernizacji

6. Anna FRIESKE Przyczyny zmian miejsc gnieżdżenia oknówki Delichon urbicum w peryferyjnej dzielnicy Bydgoszczy (Osowa Góra) w latach 2008-2012

7. Dzmitry VINTCHEVSKI, Siargey SAKOWICZ Pustułka Falco tinnunculus w Grodnie (Zachodnia Białoruś)

8. Andrzej WĘGRZYNOWICZ Populacja wróbla i mazurka w Warszawie – liczebność, zmiany oraz uwarunkowanie dostępnością miejsc gniazdowych

9. Dorota ZIELIŃSKA Wieże dla jerzyków Apus apus w Warszawie

Streszczenia prezentacji i plakatów dostępne są w publikacji pokonferencyjnej, a prawdopodobnie wiele z nich będzie publikowane także w naukowych czasopismach ornitologicznych, takich jak Ornis Polonica oraz International Studies on Sparrows. Niestety przedstawiane przez specjalistów treści, związane z ptakami w budynkach, można podsumować w sposób, którego łatwo się domyślić osobom znającym problemy ptaków w budynkach: liczebność ptaków spada, a znaczący wpływ na to zjawisko ma utrata siedlisk, bardzo często związana z ociepleniami budynków.

Tekst: Dorota Zielińska

Tekst powstał w ramach realizacji zadania publicznego Ochrona ptaków w budynkach na terenie m. st. Warszawy. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!