Bezpłatne spacery przyrodnicze dla seniorów i nie tylko

Zapraszamy na bezpłatne spacery przyrodnicze. Szczególnie serdecznie zapraszamy seniorów i osoby mające rozmaite ograniczenia w dostępie do przyrody poza miastem. Spacery są dostępne także dla osób z wózkami, trudnościami w poruszaniu się. Organizujemy je głównie dla grup zorganizowanych, ale nie tylko. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Warszawy w różnym wieku, mile widziane są też grupy dzieci i młodzieży z opiekunami. Projekt „spacerowy” trwa do końca września.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać – piszcie na adres mailowy: edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!

Lokalizacje spacerów

Szukamy przyrody na terenach zielonych przy domach i klubach seniora oraz na osiedlach a także zabieramy grupy na spacery wzdłuż Wisły (głównie szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim – brzeg prawy) do Parku Skaryszewskiego oraz w inne zielone miejsca w Warszawie.

Opis spacerów

Na spacerach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Wędrujemy nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, a czasem szukamy chronionych zwierząt zamieszkujących budynki czy osiedlowe drzewa. Uczestnicy dowiadują się jak obserwować i chronić lokalną przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak podczas prac ogrodniczych chronić jeże, ptaki czy nietoperze i inne zwierzęta mieszkające w mieście, obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Pokazujemy przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracamy uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.Spacer trwa najczęściej ok. 1,5 godz., ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, możliwości uczestników, ich wieku, sprawności itd..

Szczygieł

Spacery są dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.

Tekst: D.Z.

Fot. Marek Długosiewicz

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!