Bezpłatne spacery „Przyrodnicze lato w mieście” – zapisy!

Zapraszamy na bezpłatne edukacyjne spacery przyrodnicze w ramach „Lata w mieście”! Spacery są dostępne także dla osób z wózkami. Zapisujcie grupy dzieci i młodzieży. Uczestnikami mogą być uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Warszawy (dzieci i młodzież szkolna od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia). Grupa zorganizowana, to co najmniej kilkoro dzieci z nauczycielem albo innym odpowiedzialnym dorosłym. Na spacerach przekazujemy materiały edukacyjne – przede wszystkim publikacje dotyczące przyrody Wisły, ptaków. Można zapisać wiele grup z jednej placówki. Można zapisać grupkę dzieci z rodzicami.

Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku uczestników. Projekt „Przyrodnicze lato w mieście” będzie trwał do końca wakacji, ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami. Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup wyłącznie mailem. Piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów: przede wszystkim szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim (brzeg prawy). Także Park Skaryszewski oraz inne tereny zielone w Warszawie, np. najbliższe placówkom.

Skrócony opis zajęć: Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony. Spacer trwa najczęściej ok. 2 godz. lekcyjnych, ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, wieku dzieci itd..

Spacery są dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.

Tekst i fot.: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!