Którzy kandydaci na prezydenta popierają ochronę przyrody i zwierząt

Trzech kandydatów na prezydenta popiera zakaz polowań na ptaki! Ci sami popierają zakaz ferm futrzarskich, które są źródłem NIEWYOBRAŻALNEGO cierpienia zwierząt oraz niewyczerpanym źródłem norek amerykańskich – drapieżników nieustannie trafiających z ferm do europejskiej natury i zjadających ptaki. Ci sami trzej kandydaci sprzeciwiają się regulacji rzek, która jest wielkim zagrożeniem dla naszej przyrody. To Robert Biedroń, Szymon Hołownia i (w nieco mniejszym stopniu) Rafał Trzaskowski – podajemy w kolejności alfabetycznej. Przeczytajcie poniższy tekst i grafikę. Podzielcie się z innymi osobami tymi ważnymi informacjami. Zwierzęta i przyroda nie ochronią się same. My musimy być ich obrońcami i wybierać mądrze ludzi, którzy o nie zadbają. Idźcie na wybory. Wybierzcie mądrze.

Ekowyborca sprawdził dla Was co kandydaci myślą o ochronie zwierząt i przyrody

Jak zawsze przed wyborami Ekowyborca (taka strona na Facebooku, którą warto polubić) pomaga przeanalizować stosunek kandydatów do zwierząt i przyrody. Wiemy, że te kwestie są dla Was ważne. Tak samo jak dla nas. Przeczytajcie więc analizę Ekowyborcy, którą zamieszczamy poniżej:

„Jak jak w ubiegłym roku, przed wyborami parlamentarnymi, przygotowaliśmy teraz dla Was zestawienie ekowyborcze, z postulatami głównych kandydatów na prezydenta!
Kosztowało nas to mnóstwo pracy, ale mamy nadzieję, że okaże się przydatne przy podejmowaniu decyzji wyborczej!

W związku z opublikowaniem programu Rafała Trzaskowskiego wprowadziliśmy poprawkę w punkcie dot.gospodarki odpadami. Dajemy więc poprawioną grafikę.
Niestety podczas próby wymiany zdjęć przez pomyłkę wczorajszy post został skasowany – za co wszystkich komentujących przepraszamy!

ZAŁOŻENIA:
a) Analiza TAK / NIE jest ze swojej natury uproszczona.
b) Unikaliśmy tematów, gdzie wszyscy są za, a różnią się wyłącznie detalami i jakością propozycji, czyli np. plany walki ze smogiem, inwestycje w kolej czy konieczność inwestycji w fotowoltaikę.
c) Porównaliśmy oficjalne postulaty kandydatów opierając się na ich programach oraz wypowiedziach medialnych. W omówieniu podajemy linki źródłowe. W przypadku urzędującego prezydenta Dudy wzięliśmy też pod uwagę jego działalność z okresu prezydentury
d) NIE dla kandydata nie musi oznaczać, że jest on przeciwko danemu rozwiązaniu. Może po prostu oznaczać, że nie uznał tematu za na tyle ważny, by zawrzeć postulaty w tym zakresie. Wyjaśniamy to krótko w opisie.
e) Linki źródłowe są podane na dole. Wszystko możecie sprawdzić :)

Tak dla Paktu klimatycznego
Pakiet energetyczno-klimatyczny jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Robert Biedrońzdecydowanie popiera unijną politykę klimatyczną. [1] “Kryzys klimatyczny to moim zdaniem największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku. Inne problemy, takie jak migracje czy ubóstwo, są w dużej mierze pokłosiem bierności polityków w tej sprawie. Nie możemy dłużej udawać, że problemu nie ma. Trzeba tu i teraz podjąć realne działania: zmienić nasz miks energetyczny wprowadzając jak najwięcej odnawialnych źródeł energii, zakazać importu węgla z Rosji.
Rok temu, kiedy mówiłem, że musimy odejść od węgla do 2035 r., politycy różnych opcji twierdzili, że to populizm. Dzisiaj ci sami ludzie i te same partie polityczne mówią, że jednak trzeba to robić.”[2]

Krzysztof Bosak jest za wypowiedzeniem przez Polskę Paktu klimatycznego [1] [3]
“To, co jest narzucone Polsce, co narzuca Unia Europejska, nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. To realizacja lewicowej utopii – tak zwanej gospodarki neutralnej klimatycznie.” [4]

Andrzej Duda – w czerwcu 2019 r. Polska zablokowała nowe unijne cele klimatyczne, odmówiła zobowiązania się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wprawdzie odpowiadał za to rząd Mateusza Morawieckiego, ale prezydent Andrzej Duda popierał stanowisko rządu. I choć deklaruje, że uznaje zmiany klimatu za poważne wyzwanie cywilizacyjne, to jednocześnie krytykuje dekarbonizację. [5] [6]

Szymon Hołownia – popiera Pakt klimatyczny, deklaruje, że sam stosowałby „zielone weto” – zawetowałby każdą ustawę, która pogłębiałaby kryzys klimatyczny, kryzys wodny. [1] [7]

Władysław Kosiniak – Kamysz – “Polska musi wreszcie przejść na zieloną stronę mocy. To jest możliwe. Przykładem są Poddębice, gdzie 70% energii pochodzi z OZE. Nie opowiadajmy dziś bajek o odejściu od węgla w 2030 r., ale wyznaczajmy ambitne cele na jutro. 50/50 z odnawialnych źródeł energii do tego czasu jest w naszym zasięgu. Do tego powinniśmy dążyć.” [1] [8]

Rafał Trzaskowski – deklaruje, że walka z kryzysem klimatycznym stanowi dla niego priorytet. Popiera unijną politykę klimatyczną. W nowo opublikowanym programie postuluje: „Polityka energetyczno-klimatyczna Polski potrzebuje zmiany o 180 stopni. W następnych dekadach musimy przestawić całą polską gospodarkę na nowe tory, przejść z epoki węgla do epoki energii odnawialnej. (…) Będę domagał się od rządu przyjęcia unijnego Zielonego Ładu dla Polski i rozpoczęcia stopniowego odchodzenia od węgla – najpóźniej do 2030 roku w ogrzewaniu domów i do 2040 roku w elektroenergetyce. W 2050 roku, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym przez pozostałe państwa UE, polska gospodarka osiągnie neutralność – bilans emisji gazów cieplarnianych wyniesie zero. Zawetuję każdą ustawę, która stałaby w sprzeczności z tymi celami.” [9][10] [57]

Odejście od węgla
Bardziej szczegółowo przeanalizowaliśmy to zagadnienie w naszym zestawieniu tutaj
http://ekowyborca.pl/artykul/cPQyMBiUUwVqmVqq

Energia jądrowa

Robert Biedroń – jest przeciw budowie elektrowni jądrowej w Polsce.[11]

Krzysztof Bosak – jest zdecydowanie za budową elektrowni jądrowej w Polsce.[12]

Andrzej Duda – popiera budowę elektrowni jądrowych, ostatnia jego wizyta w USA służyła m.in. uzyskaniu wsparcie Amerykanów w tym zakresie [13]

Szymon Hołownia –stawia na rozwój OZE, ale nie wyklucza atomu. Wg niego w Polsce taka elektrownia mogłaby powstać jako rozwiązanie pomostowe [14] [15]

Władysław Kosiniak – Kamysz – jest za budową, jeśli będą to małe elektrownie (…) Uważam, że nie warto przeznaczać ogromnych środków na budowę takiej instalacji [dużej elektrowni jądrowej – przyp. MPW], zwłaszcza że trwają zaawansowane prace nad technologią, która pozwala na funkcjonowanie mniejszych reaktorów. Popieram to rozwiązanie, bo w założeniu ma być tańsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne. [16]

Rafał Trzaskowski – stawia na rozwój OZE, ale nie wyklucza atomu. Jej ewentualna budowa powinna być przedmiotem debaty. [17] [18]

Rozwój wiatraków lądowych

Robert Biedroń – uważa, że odblokowanie budowy wiatraków lądowych jest absolutnym priorytetem, jeśli chodzi o OZE. [19]

Krzysztof Bosak – choć kandydat Konfederacji ogólnie mówi o rozwoju OZE, jednak zdecydowanie więcej uwagi poświęca obronie polskiego węgla i promocji energetyki jądrowej. Nie znaleźliśmy wypowiedzi, w których jednoznacznie byłby za lub przeciw rozwojowi wiatraków lądowych.

Andrzej Duda – ostatnio prezydent chwalił farmy wiatrowe, ale w 2016 r. podpisał tzw. ustawę antywiatrakową, wprowadzającą dodatkowe, trudne do spełnienia wymogi dotyczące odległości wiatraków od zabudowań. [20] [21]

Szymon Hołownia – jest za rozwojem energetyki wiatrowej na lądzie [22] [23]

Władysław Kosiniak – Kamysz – chce zniesienia “ustawy antywiatrakowej” [24]

Rafał Trzaskowski – w ramach 21 postulatów stawia na OZE i w wywiadach mówi o kluczowej roli tej technologii. [9] [25]

Sprzeciw wobec regulacji rzek

Robert Biedroń – w debacie klimatycznej mówił o potrzebie renaturyzacji rzek. Uważa też, że priorytetem powinna być odbudowa naturalnej retencji poprzez m.in. radykalne ograniczenie przekopywania rzek, renaturyzację koryt i dolin rzek oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę w rowach odwadniających. [1] [26]

Krzysztof Bosak – uważa, że problem betonowania rzek w Polsce nie występuje, a budowa stopni wodnych i zbiorników retencyjnych na rzekach jest konieczna, aby zatrzymywać wodę na czas suszy. Ponadto, należy według niego rozwijać żeglugę śródlądową i inwestować w regulację rzek. [27] [28]

Andrzej Duda – ratyfikował konwencję AGN włączającą polskie rzeki do systemu transportu śródlądowego w Europie i popiera rozwój żeglugi śródlądowej, która w sposób nieuchronny łączyłaby się z niszczeniem ekosystemów polskich rzek. Popiera też budowę dużych zbiorników retencyjnych i zapór. [29] [30]

Szymon Hołownia – kandydat poświęca dużo uwagi kryzysowi wodnemu w Polsce i ma w programie wpisane rozwiązania dotyczące tego problemu np. „Potrzebujemy też wprowadzić ochronę mokradeł, bagien i torfowisk oraz likwidować melioracje osuszające. Pozwoli to na zwiększenie retencji, choć może naruszać lokalne interesy – problem, który trzeba rozwiązać przy pomocy dialogu społecznego i z poszanowaniem dla różnorodnych interesów.” [23] Priorytetem powinna być odbudowa naturalnej retencji poprzez m.in. radykalne ograniczenie przekopywania rzek, renaturyzację koryt i dolin rzek oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę w rowach odwadniających. A zamiast żeglugi śródlądowej trzeba rozwijać kolej [26]

Władysław Kosiniak – Kamysz – chce przede wszystkim rozwijać małą retencję. Postuluje wdrożenie Narodowego programu małej retencji, z dofinansowaniem do tworzenia małych zbiorników wodnych. W teście wyborczym WWF zgodził się z twierdzeniami, że priorytetem powinna być odbudowa naturalnej retencji poprzez m.in. radykalne ograniczenie przekopywania rzek, renaturyzację koryt i dolin rzek oraz budowę zastawek zatrzymujących wodę w rowach odwadniających. A zamiast żeglugi śródlądowej powinien być rozwijany transport kolejowy. [26] [31]

Rafał Trzaskowski – poparł postulat Zielonych o potrzebie pilnego stworzenia Programu Walki z Suszą opartego na małej retencji i renaturyzacji rzek. [9]

Sprzeciw wobec przekopu Mierzei Wiślanej
Analizę stanowisk kandydatów wobec przekopu Mierzei Wiślanej zamieściliśmy tutaj http://ekowyborca.pl/artykul/Yq7Aama9QPw86gfy

Sprzeciw wobec budowy CPK
Analizę stanowisk kandydatów wobec budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zamieściliśmy tutaj
http://ekowyborca.pl/artykul/oMOVS8VfSYNiusqU

Powiększenie parków narodowych

Robert Biedroń – zdecydowanie popiera objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym, jest też za utworzeniem nowych parków narodowych i poszerzeniem istniejących. Także w trakcie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego zwrócił uwagę na niedofinansowanie parków narodowych w Polsce i zabiegał o fundusze europejskie na akcję ratunkową. [32]

Krzysztof Bosak – nie znaleźliśmy wypowiedzi kandydata popierających powiększenie lub utworzenie nowych parków narodowych. W nawigatorze wyborczym WWFu Ekopatrioci Krzysztof Bosak nie zgodził się z postulatem objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym, a co do pozostałych, wg kandydata możemy tworzyć nowe parki narodowe i rozszerzać istniejące, ale pod warunkiem, że nie zaszkodzi to rozwojowi gospodarczemu. [26]

Andrzej Duda – przez 5 lat kadencji nie zrobił nic, by powiększyć lub utworzyć nowe parki narodowe. Wręcz przeciwnie, w sporze o Puszczę Białowieską stanął zdecydowanie po stronie ministra Szyszki i oskarżał ekologów o działanie na szkodę lokalnych mieszkańców. Obecnie, w trakcie kampanii, w Europejski Dzień Parków Narodowych (24 maja), odwiedził Świętokrzyski Park Narodowy po to, by promować… turystykę. Nie odniósł się ani słowem do planów pomniejszenia ŚPN o kilka hektarów na rzecz zakonu oblatów, choć ta sprawa ciągnie się już od lat. Natomiast obecny wraz z nim minister środowiska Michał Woś zapowiedział rozpoczęcie prac legislacyjnych by powiększyć ŚPN o kilkadziesiąt hektarów. Sami oceńcie, jak to wygląda…[33] [34] [35]

Szymon Hołownia – zdecydowanie popiera wzmocnienie i rozszerzenie parków narodowych. W jego programie jest zapis: W Polsce jest miejsce na co najmniej dwa nowe parki narodowe, które powinny być ustanowione w dialogu z lokalnymi społecznościami, żyjącymi na cennych przyrodniczo terenach. Państwo powinno wspierać mieszkańców terenów cennych przyrodniczo dla całego kraju, takich jak Puszcza Białowieska, aby bardziej opłacało się chronić niż zużywać te zasoby [23] [36]

Władysław Kosiniak – Kamysz – w nawigatorze wyborczym WWFu Ekopatrioci Władysław Kosiniak-Kamysz zgodził się z twierdzeniem, że cała polska część Puszczy Białowieskiej powinna zostać parkiem narodowym, natomiast tworzenie nowych parków narodowych może mieć miejsce tylko pod warunkiem, że nie zaszkodzi to rozwojowi gospodarczemu. [26]

Rafał Trzaskowski – deklaruje działanie na rzecz powiększenia obecnych i utworzenia nowych parków narodowych.[9] W trakcie sporu o Puszczę Białowieską sprzeciwiał się działaniom ministra Szyszki i łamaniu prawa przez PiS. [37] [38] W programie postuluje: „Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym. Wystąpię z takim projektem ustawy. Zaproponuję także rządowi społeczne konsultacje w celu zwiększenia liczby parków narodowych, tak aby chronić jeszcze więcej obszarów cennych przyrodniczo.” [57]

Program walki ze śmieciami

Robert Biedroń – wielokrotnie krytykował politykę PiS dotyczącą odpadów i problem sprowadzania śmieci z zagranicy. Zwracał uwagę na problem składowania odpadów niebezpiecznych np. w Zgierzu. Zdecydowanie popiera ograniczenie użycia plastiku. [39] [40]

Krzysztof Bosak – jest za zakazem importu śmieci do Polski, zwalczaniem przestępczości związanej ze śmieciami [1]

Andrzej Dudama w programie krótką wzmiankę nt.: „Dalszego rozwoju wymaga system gospodarowania odpadami, który, ze względu na regulacje zewnętrzne, odbija się negatywnie w rachunkach Polaków – w tym zakresie potrzeba mądrej polityki uwzględniającej również odpowiedzialność producentów za wytworzone produkty. ” Nie jest to wiele, ale podpisywał też ustawy o gospodarowaniu odpadami wprowadzające sensowne regulacje. [41] [42]

Szymon Hołownia – w programie kandydata jest rozdział o gospodarce odpadami. Między innymi proponuje wdrożenie systemu kaucyjnego, który obejmie wszystkie opakowania po napojach oraz wsparcie rozwiązań wielorazowych oraz zahamowanie import odpadów, które nie nadają się do przetworzenia.[23]

Władysław Kosiniak – Kamysz – w debacie klimatycznej mówił: “Wyeliminujmy import śmieci […], wprowadźmy butelki zwrotne i szklane, i butelkomaty. “ Temat ten poruszył też w trakcie debaty prezydenckiej w TVP [1] [43]

Rafał Trzaskowski – ekologiczną inicjatywą prezydenta Warszawy było wprowadzenie zakazu stosowania jednorazowych plastików w warszawskim ratuszu, a także w urzędach dzielnicowych i wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta. Dotyczy to również wydarzeń i imprez organizowanych przez Warszawę. [44] W nowo opublikowanym programie wyborczym jest dział o gospodarce odpadami, a w nim m.in. postulat obciążenia kosztami utylizacji odpadów producentów opakowań oraz zakaz importu śmieci z całego świata. [57]

Zakaz polowań na ptaki

Robert Biedroń – zdecydowanie i od dawna popiera zakaz polowań na ptaki [45]

Krzysztof Bosak – uważa polowania za tradycję godną kultywowania i wspierania, natomiast walkę o ochronę zwierząt za „lewactwo”.[46]

Andrzej Duda – podpisał 28 stycznia ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zwaną specustawą LexArdanowski, zezwalającą na nieograniczony odstrzał dzików (w tym samic z młodymi – przyp. STOP) [47] , wspiera też myśliwych, nie wspomina o zakazie polowań na ptaki [48]

Szymon Hołownia – krytykuje współczesne myśliwstwo. Wg niego najwyższy czas, by skończyć z polowaniami na ptaki [23]. Otwarcie krytykuje okrucieństwo wobec zwierząt.

Władysław Kosiniak – Kamysz – nie popiera zakazu polowań. W Sejmie PSL wspiera ustawy dające przywileje myśliwym np. Lex Ardanowski.[47]

Rafał Trzaskowski – poparł postulat Zielonych wprowadzenia moratorium na polowania na ptaki.[9]

Zakaz ferm zwierząt na futra

Analizę stanowisk kandydatów wobec hodowli zwierząt na futra przeprowadziliśmy tutaj http://ekowyborca.pl/artykul/BbSoIboOjKbgeaUz

Zakaz zwierząt w cyrkach

Robert Biedroń – zdecydowanie popiera zakaz zwierząt w cyrkach. Jako prezydent Słupska zakazał wjazdu do Słupska cyrku ze zwierzętami.[49] Wielokrotnie powtarzał ten postulat.[50]

Krzysztof Bosak – kandydat wszelką walkę o prawa zwierząt uważa za „lewactwo”.[51]

Andrzej Duda – przez 5 ostatnich lat nie zrobił nic w tej sprawie i nie wypowiada się na ten temat.

Szymon Hołownia – popiera zakaz występów zwierząt w cyrkach.[23]

Władysław Kosiniak – Kamysz – nie odnosi się do tej kwestii.
Rafał Trzaskowski – popiera zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach
.[9]

Powołanie rzecznika praw zwierząt

Robert Biedroń – chce powołania rzecznika ochrony zwierząt, wypowiadał się wielokrotnie na ten temat [52] [53]

Krzysztof Bosak – kandydat wszelką walkę o prawa zwierząt uważa za „lewactwo”.[51]

Andrzej Duda – przez 5 ostatnich lat nie zrobił nic w tej sprawie i nie wypowiada się na ten temat.

Szymon Hołownia – postuluje powołanie pełnomocnika prezydenta ds. zwierząt [23] Jako pierwszą osobę na to stanowisko wskazuje p.Barbarę Borzymowską, która obecnie jest rzecznikiem do spraw zwierząt przy prezydencie Wrocławia. Bardzo często wypowiada się w obronie zwierząt [54] [55]

Władysław Kosiniak – Kamysz – ostatnio Paulina Kosiniak-Kamysz zaproponowała utworzenie rzecznika ds. zwierząt [56], trudno jednak orzec, na ile taka deklaracja jest wiążąca dla kandydata.

Rafał Trzaskowski – zadeklarował powołanie rzecznika praw zwierząt, zawarł to w swoim programie [9] [57]

Źródła:
[1] Debata klimatyczna z udziałem kandydatów na prezydenta – 22.04.2020
https://www.youtube.com/watch?v=2AJ-eE8nEvI
[2] https://tech.wp.pl/robert-biedron-gornicy-musza-dostac-gwar…
[3]https://www.youtube.com/watch…
[4] https://twitter.com/bosak2020/status/1227259102994272257
[5] https://www.gazetaprawna.pl/…/1418511,szczyt-ue-polska-blok…
[6] https://tvn24.pl/…/prezydent-duda-zmiany-klimatu-to-powazne…
[7] https://holownia2020.pl/
[8] https://www.facebook.com/kosiniakkamysz/posts/1225524670988009
[9] https://partiazieloni.pl/zieloni-popieraja-rafala-trzaskow…/
[10] https://www.rp.pl/…/200609249-Rafal-Trzaskowski-oglosil-fil…
[11] https://biznesalert.pl/biedron-atom-nie-ma-zgody-wybory-p…/…
[12] https://biznesalert.pl/bosak-kampania-wyborcza-energetyka-…/
[13] https://energetyka24.com/trump-finalizujemy-umowe-na-budowe…
[14] https://biznesalert.pl/szymon-holownia-energetyka-oze-atom…/
[15] https://energetyka24.com/holownia-energia-atomowa-w-polsce-…
[16] https://kulturaliberalna.pl/…/ludowy-znaczy-powszechny-ko…/…
[17] https://biznesalert.pl/trzaskowski-strategia-energetyczna-…/
[18] https://www.energetyka24.com/trzaskowski-budowa-elektrowni-…
[19] https://biznesalert.pl/robert-biedron-rozmowa-wybory-prezy…/
[20] http://odnawialnezrodlaenergii.pl/…/2775-ustawa-antywiatrak…
[21] https://oko.press/przeminelo-z-wiatrem-duda-chwali-farmy-w…/
[22] https://www.green-news.pl/847-szymon-holownia-wegiel-gaz
[23] https://holownia2020.pl/srodowisko/
[24] https://biznesalert.pl/psl-biogazownie-atom-wegiel/
[25] https://biznesalert.pl/trzaskowski-imponderabilia-paciore…/…
[26] https://ekopatrioci.pl/nawigator-wyborczy/
[27] https://nczas.com/…/krzysztof-bosak-najtansza-forma-transp…/
[28] https://wiadomosci.wp.pl/wybory-2020-krzysztof-bosak-nie-mo…
[29] https://www.wwf.pl/…/prezydent-podpisal-wyrok-na-polskie-rz…
[30] https://oko.press/polsce-grozi-gigantyczna-katastrofa-ekol…/
[31] https://kosiniakkamysz.pl/program
[32] https://bialystok.wyborcza.pl/…/7,35241,25894047,pozar-w-bi…
[33] https://oko.press/duda-premier-etiopii-oskarza-obroncow-pr…/
[34] https://polskieradio24.pl/…/2516942,Warto-wybrac-jeden-z-pa…
[35] https://m.radio.kielce.pl/pl/post-106882
[36] https://www.rmf24.pl/…/news-szymon-holownia-o-bialowiezy-po…
[37] https://www.wnp.pl/…/rafal-trzaskowski-gabinet-cieni-po-o-s…
[38] https://twitter.com/trzaskowski_/status/908642945431162881
[39] https://www.radiolodz.pl/…/61858-wizyta-roberta-biedronia-n…
[40] https://www.facebook.com/RobertBiedron/posts/1739942069376468
[41] https://www.andrzejduda.pl/program
[42] https://www.rmf24.pl/…/news-to-koniec-patologii-w-gospodarc…
[43] https://www.facebook.com/ekowyborca/posts/1431414853912984?__tn__=K-R
[44] https://businessinsider.com.pl/…/rafal-trzaskowski-…/slfr01y
[45] https://www.facebook.com/…/a.223608334343…/3126882417349086/
[46] https://www.facebook.com/pg/ekowyborca/photos/?tab=album&album_id=1429201737467629
[47] http://ekowyborca.pl/artykul/ccE5tKtyqeOMTEmk
[48] https://strajk.eu/obroncy-praw-zwierzat-wkurzeni-na-dude/
[49] https://www.fakt.pl/…/zakaz-biedronia-cyrk-arena-ni…/wfnw4k1
[50] https://www.facebook.com/…/a.223608334343…/3126882417349086/
[51] https://www.facebook.com/pg/ekowyborca/photos/?tab=album&album_id=1429201737467629
[52] https://www.facebook.com/…/a.22360833434…/3126882417349086/…
[53] https://www.gazetaprawna.pl/…/1453092,biedron-powolanie-rze…
[54] https://tvn24.pl/…/wybory-prezydenckie-2020-szymon-holownia…
[55] https://www.facebook.com/pg/ekowyborca/photos/?tab=album&album_id=1429623924092077
[56] https://fakty.interia.pl/…/news-wybory-prezydenckie-2020-pa…
[57] https://trzaskowski2020.pl/program#Mod202

Tekst: D.Z. na podstawie: Ekowyborca

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!