Gdzie dla Was zrobić bezpłatne prelekcje o ochronie ptaków i nietoperzy w budynkach i zwierząt związanych z terenami zielonymi?

Ruszamy z kolejną edycją projektu bezpłatnych prelekcji edukacyjnych o ochronie zwierząt w mieście. Jeśli znacie takie miejsce w Warszawie, gdzie warto zrobić prelekcje, napiszcie (mail info@stop.eko.org.pl). Chętnie zrobimy je w bibliotekach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, samorządach osiedli, centrach aktywności lokalnej. Pomóżcie nam w kontakcie z tymi miejscami , umówieniu prelekcji i promowaniu ich :). Wierzymy, że im więcej ludzie będą wiedzieli o przyrodzie, tym lepiej będzie ona chroniona.

Prelekcje będą poruszały najbardziej typowe problemy dotyczące ochrony zwierząt w mieście, wynikające m.in. z nieprawidłowego prowadzenia prac remontowych w budynkach zasiedlonych przez ptaki lub nietoperze czy prowadzenia prac ogrodniczych w sposób zagrażający zwierzętom, np. w sezonie lęgowym.

PRELEKCJE/SZKOLENIA, które robimy w urzędach dzielnic i nie tylko, to:

1. „Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych”. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.

WPROWADZENIE:W większości budynków znajdują się chronione siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Zagrażają im prace remontowe i rozbiórkowe. Wiele zwierząt należących do chronionych gatunków ginie podczas prowadzonych prac, co oznacza, że łamane jest prawo. W Warszawie podejmowane są różne działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jednym z nich są dofinansowane przez urząd miasta szkolenia dla urzędników, straży miejskiej, mieszkańców.

ZAGADNIENIA:Osoby biorące udział w spotkaniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.
2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.
3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione, uwarunkowania prawne.
4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.
5. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne: jako obowiązek w Warszawie, warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.
6. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.
7. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.
8. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.
9. Wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy; etyka pracy przyrodnika.

2. „Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych”.

Trwa ok. 2 godzin.Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.: wycinki i przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawników, wygrabianie liści, stosowanie pestycydów.

ZAGADNIENIA poruszane podczas spotkania, będą m.in. takie jak: uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych, praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych, wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym), wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach- terminy koszenia a podloty, „porywanie” podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy), obrona podlotów przez krukowate, trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią; usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży, różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków, przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami, negatywne skutki stosowania pestycydów, prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako „ogrodniczej broni biologicznej”, lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory), ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.), zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy), dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, „chwasty”, gęste krzewy), łąki kwietne a trawniki.


***

Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 22 prelekcji – szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców. W ramach zeszłorocznej edycji projektu na naszej stronie http://stop.eko.org.pl znalazły się teksty związane z jego tematyką. W zeszłym roku powstały też materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!