Bezpłatne spacery przyrodnicze dla grup dzieci i młodzieży – zapisy!

Zapraszamy na bezpłatne edukacyjne spacery przyrodnicze (dostępne także dla osób z wózkami) dla zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży z Warszawy. Na spacerach przekazujemy też materiały edukacyjne – przede wszystkim publikacje dotyczące przyrody Wisły, ptaków.

Można zapisać wiele grup z jednej placówki edukacyjnej. Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku dzieci (od przedszkola do liceum).

Projekt „Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V” będzie trwał do końca 2019 r., ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami :). Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem. Piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów: przede wszystkim szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim (brzeg prawy). Także Park Skaryszewski.

Opis zajęć:
Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Spacer trwa najczęściej ok. 2 godz. lekcyjnych, ale czas trwania dostosowujemy także do grupy, wieku dzieci itd..

Spacery są dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!