Szkolenie: Terenowe metody badań ptaków oraz biologia i ekologia dzięciołów

Indywidualne szkolenie pod opieką specjalisty: „Terenowe metody badań ptaków oraz biologia i ekologia dzięciołów”, zakończone wydaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Gdzie: Puszcza Białowieska

Kiedy: W kwietniu – dokładny termin do ustalenia z kursantem

Długość: 3-4 dni

Zakres tematyczny szkolenia:
Osoba biorąca udział w szkoleniu poszerzy swoją wiedzę w zakresie:
– metod badań terenowych ptaków (metoda kartograficzna, metoda frekwencji, obrączkowanie, telemetria),
– prac kameralnych (obróbka danych, nanoszenie wyników kontroli na mapy itp.),
– biologii lęgowej dzięciołów,
– rozpoznawania ich bębnień i głosów,
– technik żerowania dzięciołów.

Co zapewniamy:
– indywidualne szkolenie: pod opieką specjalisty będzie jeden kursant na raz,
– noclegi,
– ciężką pracę terenową,
– kilka dni udziału w badaniach terenowych oraz pracach kameralnych pod nadzorem doświadczonego specjalisty,
– możliwość obserwacji większości krajowych gatunków dzięciołów, w tym dzięcioła trójpalczastego i dzięcioła białogrzbietego,
– zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Doświadczenie i umiejętności zdobyte na szkoleniu będą przydatne w pracy ekspertów-ornitologów, m.in. mogą pomóc w uzyskaniu uprawnień eksperta-ornitologa w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, gdzie wymagany jest m.in. udział w badaniach dotyczących ptaków.

Koszt: 790zł

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Kajzer, prezes STOPu, mający duże doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych awifauny, w tym wiele lat spędzonych na badaniach w puszczy Białowieskiej.

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać drogą mailową: info@stop.eko.org.pl

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!