Koło Przyrodnicze w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Kołobrzegu

Dnia 26.09.2014 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Kołobrzegu oficjalnie rozpoczęto działalność Koło Przyrodniczego i wdrożono program „Ptaki polskie” przy współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków. W OREW kształcą się dzieci i młodzież umiarkowanie, znacznie i głęboko niepełnosprawne intelektualnie.

Tego dnia Dyrektor OREW Pani Anna Trzeciak wraz z nauczycielem Robertem Moszko uroczyście zaprezentowali uczestnikom i nauczycielom materiały przesłane przez Stowarzyszenie.

Koło w skład którego wchodzi trzech uczniów: Andrzej Buchholc, Emil Gorczyński i Artur Seitzhanov działa od 01.09.2014 roku i podjęło już pierwsze działania. Zorganizowało konkurs ekologiczny na najpiękniejszego ptaka wykonanego z materiałów wtórnych. Zajmuje się redystrybucją materiałów o polskiej przyrodzie i sposobach jej ochrony, a także prowadzi działalność edukacyjną.

Tekst i zdjęcia: Robert Moszko

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!