Kurs ochrony drzew – część terenowa 11 maja 2014

Jesteśmy radzi, że nasz bezpłatny kurs ochrony drzew cieszy się tak wielkim powodzeniem.

Nasz kursowy wykładowca, pan Jarema Rabiński, zgodził się spotkać z nami jeszcze raz, tym razem w terenie. Wyruszymy na spacer po Saskiej Kępie i dowiemy się jak specjalista ocenia bezpieczeństwo i statykę drzew. Takie spotkanie, to oczywiście za mało, by każdy jego uczestnik mógł potem sam oceniać bezpieczeństwo drzew z dużą dozą pewności. Na pewno jednak pozwoli laikom zyskać pojęcie o tym, co należy brać pod uwagę oceniając drzewa.

Spotykamy się 11 maja o 11.00, na rogu ul. Francuskiej i Walecznych.

Przypominamy, że na naszej stronie dostępny jest artykuł pana Jaremy Rabińskiego zawierający wiele informacji dotyczących prawnych uwarunkowań ochrony zieleni.

Tekst: Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!