Ochrona zieleni – komplet materiałów z kursu ochrony drzew

Na naszej stronie zawisły już wszystkie materiały, które otrzymaliśmy od prowadzącego STOPowy, bezpłatny kurs ochrony drzew, pana Jaremy Rabińskiego. Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam cennej wiedzy w czasie wykładów, spotkania terenowego i w formie tych wartościowych materiałów!

Pan Jarema Rabiński udostępnił nam swój artykuł:

DACHY ZIELONE – UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE (pdf),

w którym znajdziecie dużą część przepisów prawa omawianych na wykładach. Otrzymaliśmy także drugi artykuł:

Wymogi ochrony drzew w toku realizacji inwestycji (pdf).

W tym ostatnim autor omówił normy prawne, których znajomość jest przydatna dla ochrony drzew oraz przepisy, które określają wymogi ochrony środowiska przyrodniczego w toku projektowania i realizacji zabudowy.

Dziękujemy serdecznie w imieniu miłośników zieleni :) !

Tekst: Dorota Zielińska

Fagus_sylvatica_JPG2a

fot. Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 3.0, Wikimedia

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!