Pierwszy Warszawski Piknik Jerzykowy na Białołęce w mediach

Pierwszy Warszawski Piknik Jerzykowy na Białołęce w prasie:

Gazeta Echo

Gazeta.pl Warszawa

Piknik zainteresował Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która ogłosiła go na swojej stronie www:

gdos

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!