Warsztaty o planowaniu przestrzennym

Przekazujemy informację i zachęcamy do udziału:

Pierwsza Warszawska Agenda 21 zaprasza do wzięcia udziału w cyklu seminaryjno-warsztatowym pod nazwą WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – wzmocnienie udziału społecznego w procedurach planistycznych.

Udział w przygotowanych przez nas zajęciach pozwoli uczestnikom poznać i korzystać z przysługujących każdemu mieszkańcowi prawa do udziału w planowaniu przestrzennym. Wskażemy możliwości jakie dają procedury udziału społecznego w procesie planistycznym oraz wyjaśnimy wiele kwestii prawnych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć kto panuje nad tym co się planuje w Twoim sąsiedztwie, przeszkadza Ci chaos architektoniczny w najbliższym otoczeniu i chciałbyś mieć wpływ na to co ma powstać obok Twojego osiedla, a istniejące rozwiązania komunikacyjne nie odpowiadają potrzebom mieszkańców, gdy wozisz dzieci do innej dzielnicy, bo w Twojej nie ma żłobków, przedszkoli i szkół, a ostatni skrawek zieleni ma się zamienić w kolejny supermarket … to powinieneś wziąć udział w tym szkoleniu.

Dowiesz się jak możesz uczestniczyć w tworzeniu dokumentów planistycznych – takich jak studia gminne czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mógł korzystać z przysługującego Ci prawa i wpływać na decyzje podejmowane przez władze gminy czy dzielnicy. Bo udział w procesie planistycznym to nie tylko forma uspołecznienia procesu decyzyjnego, ale przede wszystkim obowiązek mieszkańców i ich przedstawicieli.

Szkolenie WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – wzmocnienie udziału społecznego w procedurach planistycznych składać się będzie z 3 całodziennych sesji złożonych z wykładów i warsztatów praktycznych. Prowadzić je będą specjaliści z rożnych dziedzin związanych z planowania i zagospodarowania przestrzennego. W czasie zajęć omówione zostaną m.in.: organizacja i hierarchiczność planowania przestrzennego, jak powstają i jaki jest zakres studium gminnego i planu miejscowego, jak korzystać z przysługującego prawa, gdzie szukać informacji co się planuje, w jaki sposób wpływać na treść studium i planu miejscowego. Wszystkie zagadnienia omówione zostaną w ramach wykładów oraz przerobione z uczestnikami w formie praktycznych ćwiczeń. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.

Zajęcia odbędą się w Warszawie w 3 terminach – we wrześniu i październiku 2013r.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zamieszczone zostało na stronie www.agenda21.waw.pl w dziale „Wspólna Przestrzeń”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 15 lipca 2013r. na adres email: wspolna.przestrzen21@gmail.com . Szkolenie jest bezpłatne, a liczba uczestników ograniczona. Pozdrawia i zaprasza:

Zespół organizacyjny
Pierwszej Warszawskiej Agendy 21

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!