Wycieczka przyrodnicza w sobotę 24 listopada. Zapraszamy!

Szanowni miłośnicy ptactwa, zapraszamy Was na kolejne wspólne wyjście w teren. Wybierzmy się razem także po to, żeby się poznawać, a potem umawiać indywidualnie, bez „odgórnej” organizacji wycieczki przez STOP.

Wybieramy się nad Wisłę już w tę sobotę, 24 listopada! Wycieczkę poprowadzi doświadczony ornitolog, Robert Miciałkiewicz.

Zaczynamy na wysokości Warszawy – Falenicy.

Zbiórka o 9.00, przystanek autobusowy Bysławska. Dojazd z Warszawy autobusami 142, 146, 213, 702

Z przystanku przejdziemy do Wisły, a potem pójdziemy wzdłuż niej dalej, na północ.

Cykl wycieczek:
Będzie to jedna z cyklu wycieczek. Planujemy ich całą serię wzdłuż obszaru naszego projektu Life+. Więcej o projekcie znajdziecie tutaj: http://wislawarszawska.pl/

Taki dłuższy cykl wycieczek jest szczególnie atrakcyjny ponieważ:

– zapaleńcy mogą przejść całość terenu projektowego i poznać różnorodność nadwiślańskiej przyrody oraz jej jej zmiany w zależności od odległości od centrum miasta,

– daje możliwość zobaczenia różnorodności przyrody nadwiślańskiej, różnych środowisk i związanych z nimi różnych gatunków ptaków,

– w trakcie cyklu wycieczek będzie możliwość zaobserwowania jak zmienia się skład gatunkowy i liczebność ptactwa korzystającego z Wisły warszawskiej wraz ze zmianami pogody, pór roku itd.

– biorąc udział w wielu wycieczkach uczestnik przejdzie obszerny kurs ornitologii terenowej.

W trakcie wycieczek przewodnik przedstawi charakterystykę Wisły, związanej z nią roślinności i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. W okresie jesiennym szczególnie ciekawa jest obserwacja ptaków migrujących wzdłuż rzeki w górę Wisły. Ważne siedliska ptaków, które poznają uczestnicy wycieczek to m. in. łachy piaszczyste, łęgi, zarośla wiklinowe, starorzecza. Ptaki nie tylko będą obserwowane za
pomocą lornetek i lunet, ale także będzie można uczyć się rozpoznawać ich głosy. Identyfikacja głosowa ptaków należy do najtrudniejszych dziedzin ornitologii, a jednocześnie jest niezbędna jeśli chce się rozpoznawać w terenie.

Wycieczka jest organizowana w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264).
Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozdrawiam

Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!