Zapisy na bezpłatne spacery przyrodnicze dla dzieci i młodzieży (dostępne dla wózków)

Zapraszamy na bezpłatne edukacyjne spacery przyrodnicze (dostępne także dla osób z wózkami) dla zorganizowanych grup (i grupek ;)) dzieci i młodzieży z Warszawy. Grupa zorganizowana, to co najmniej kilkoro dzieci z nauczycielem albo innym odpowiedzialnym dorosłym :). Na spacerach przekazujemy materiały edukacyjne – przede wszystkim publikacje dotyczące przyrody Wisły, ptaków.

Można zapisać wiele grup z jednej placówki edukacyjnej. Można zapisać grupkę dzieci z rodzicami. Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku dzieci (od przedszkola do liceum).

Projekt „Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V” będzie trwał do 31. grudnia (2020), ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami :). Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem. Piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów: przede wszystkim szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim (brzeg prawy). Także Park Skaryszewski.

Opis zajęć:
Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Spacer trwa najczęściej ok. 2 godz. lekcyjnych, ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, wieku dzieci itd..

Szeroka, utwardzona ścieżka na prawym brzegu Wisły Warszawskiej jest dostępna także dla wózkówSpacery są dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa.

Tekst i zdjęcie: D. Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!