Wasz 1% podatku na działania dla ochrony drzew i zwierząt

Zachęcamy Was do przekazania 1% podatku na działania STOPu. Dzięki Waszemu 1% w zeszłym roku udało nam się zrobić sporo pożytecznych rzeczy, m.in. ocalić kilkudziesięcioletni jesion, zrobić dziesiątki bezpłatnych spacerów przyrodniczych dla dzieci i kilkanaście prelekcji i szkoleń o ochronie dzikich zwierząt w mieście. Prelekcje robiliśmy m.in. dla seniorów, szkolenia dla urzędników. Mamy nadzieję, że te działania przełożą się na lepszą ochronę dzikich zwierząt w Warszawie. Dzięki Wam :).

Nasz numer KRS: 0000224465
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!