Inwentaryzacja przyrodnicza Kopca Powstania Warszawskiego – raport i zalecenia dla ochrony przyrody

Do pobrania w formie pdf jest przygotowana przez specjalistów – przyrodników publikacja: PRZYRODA KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGOI PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIEWYNIKI INWENTARYZACJI BIOBLITZ I WSKAZÓWKIDLA REWITALIZACJI

Wystarczy kliknąć na powyższy niebieski tekst, żeby otworzyć lub pobrać pdf. Publikacja jest owocem współpracy wielu przyrodników, naukowców związanych z różnymi placówkami naukowymi, specjalizujących się w dziedzinach dotyczących zarówno grzybów, roślin jak i zwierząt. Zalecenia zawarte w raporcie są uniwersalne i mogą wesprzeć ochronę przyrody także w innych parkach, miastach, ogrodach, czy na skwerach.

Raport powstał dzięki zebraniu informacji o przyrodzie Kopca Powstania i jego okolicy podczas akcji Bioblitz – szybkiej inwentaryzacji przyrodniczej z udziałem przyrodników i społeczeństwa. Akcję przeprowadziło Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!