Prelekcje: ochrona zwierząt w budynkach i na terenach zielonych

Zapraszamy na bezpłatne prelekcje dotyczące zwierząt chronionych i ich ochrony w mieście. Prelekcje będą w różnych dzielnicach Warszawy, przede wszystkim w urzędach dzielnic, ale też innych miejscach, takich jak np. biblioteki. Są to spotkania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy mających swoje siedliska w budynkach oraz ochrony zwierząt związanych z terenami zielonymi. Jeżeli znacie miejsce, w którym warto zorganizować taką prelekcję, to zaproście nas tam, a zrobimy ją :).

Mamy już kilka ustalonych miejsc i terminów, kolejne miejsca i terminy będziemy podawać w wydarzeniu na naszym Facebooku, ale też na stronie www i w mailach wysyłanych do naszych sympatyków :). Lista terminów już ustalonych jest na końcu tego tekstu.

Prelekcje będą poruszały najbardziej typowe problemy dotyczące ochrony zwierząt w mieście, wynikające m.in. z nieprawidłowego prowadzenia prac remontowych w budynkach zasiedlonych przez ptaki lub nietoperze czy prowadzenia prac ogrodniczych w sposób zagrażający zwierzętom, np. w sezonie lęgowym.

Opis projektu

Oto opis projektu realizowanego przez nas, czyli Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków:
Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 40 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców. W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

PRELEKCJE/SZKOLENIA, które robimy w urzędach dzielnic i nie tylko, to:

1. „Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych”. Spotkanie trwa ok. 2 godzin.

WPROWADZENIE:
W większości budynków znajdują się chronione siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Zagrażają im prace remontowe i rozbiórkowe. Wiele zwierząt należących do chronionych gatunków ginie podczas prowadzonych prac, co oznacza, że łamane jest prawo. W Warszawie podejmowane są różne działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jednym z nich są dofinansowane przez urząd miasta szkolenia dla urzędników, straży miejskiej, mieszkańców.

ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w spotkaniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.

2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.

3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione, uwarunkowania prawne.

4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne: jako obowiązek w Warszawie, warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.

6. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.

7. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.

8. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.

9. Wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy; etyka pracy przyrodnika.

2. „Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych”. Spotkanie trwa ok. 2 godzin.
Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.:
– wycinki i przycinanie drzew i krzewów,
– koszenie trawników,
– wygrabianie liści
– stosowanie pestycydów.

ZAGADNIENIA poruszane podczas spotkania, będą m.in. takie jak:
– uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych
– praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych
– wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym)
– wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach
– terminy koszenia a podloty
– „porywanie” podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy)
– obrona podlotów przez krukowate
– trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią
– usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży
– różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków
– przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami
– negatywne skutki stosowania pestycydów
– prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako „ogrodniczej broni biologicznej”
– lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory)
– ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.)
– zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy)
– dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, „chwasty”, gęste krzewy)
– łąki kwietne a trawniki.

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska – absolwentka Wydział Biologii UW. Od około 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami” (książka do pobrani tu: http://stop.eko.org.pl/wp/blog/category/pobieranie/ ). Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

Terminy najbliższych spotkań otwartych dla wszystkich zainteresowanych:

1. „Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych” w Urzędzie Dzielnicy Białołęka we wtorek 18.09. o 14.00 (ul. Modlińska 197; sala konferencyjna).

2. „Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych” 20. września (czwartek) o godzinie 14. (do ok.16.) w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15.

3. „Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych” – w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, środa 26.09. o 14.00 (al.KEN 61 (metro Imielin); sala konferencyjna).

4. „Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych” – w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, poniedziałek 01.10. o 14.00 (al.KEN 61 (metro Imielin); sala konferencyjna).

 

Tekst: D.Z.

Fot.: M. Długosiewicz

***

Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 40 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców.  W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!