Jak chronić zwierzęta miejskich terenów zielonych

Rusza projekt edukacyjny dotyczący ochrony dzikich zwierząt w mieście. Składa się z dwóch bloków tematycznych. Jeden dotyczy zwierząt miejskich terenów zielonych, drugi ptaków i nietoperzy mających swoje siedliska w obiektach budowlanych. W ramach działań edukacyjnych planujemy zorganizowanie wielu prelekcji, m.in. dla osób związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Wkrótce napiszemy więcej :).

Projekt może zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawa.

 

Tekst: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!