Szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych” – sobota, 02.12.2017

Zapraszamy na organizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków  szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych”, które odbędzie się 02.12.2017 r w Warszawie.

UWAGA! obowiązują zapisy! Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach szkolenia zapraszamy nieodpłatnie, aby odświeżyły swoją wiedzę :).

WPROWADZENIE:

W samej tylko Warszawie wykonuje się w ciągu roku setki ekspertyz dotyczących gatunków chronionych w obiektach budowlanych przeznaczonych do termomodernizacji lub rozbiórki. Ekspertyzy przyrodnicze dla obiektów budowlanych wymagają specjalistycznej, szczegółowej wiedzy. Jej brak prowadzi do nieprawidłowego wykonywania opracowań, a w konsekwencji przysparza zagrożeń ptakom i nietoperzom i problemów przyrodnikom i wykonawcom remontów. Mamy nadzieję, że nasze szkolenie przyczyni się do zwiększenia liczby rzetelnie wykonywanych ekspertyz.

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA:
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.
ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione,  uwarunkowania prawne.4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Specjalistyczny sprzęt służący stwierdzaniu obecności ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – omówienie i prezentacja działania (m.in. detektora ultradźwięków oraz endoskopu z kamerą).

6. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne – czemu służą i jak je wykonać.

7. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne jako warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.

8. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.

9. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.

10. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.

11. Etyka pracy, wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy.

PROWADZĄCY:

mgr Dorota Zielińska – od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami”. Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

dr Dawid Zyskowski –  specjalista w dziedzinie inwentaryzacji i ochrony ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach na Pomorzu Zachodnim. Przeprowadził tam również wspólnie z Dorotą Zielińską cykl szkoleń dotyczący ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Autor wielu ekspertyz chiroptero- i ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.
TERMIN, MIEJSCE I AGENDA SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 02.12.2017, w sobotę, od 10.00 do około 14.30, w sali konferencyjnej warszawskiego ZOO.
W trakcie szkolenia przewidziane są wykłady, prezentacja specjalistycznego sprzętu, przerwa kawowa oraz krótkie wyjście w teren (ok. 20-30 min), gdzie będzie można skonfrontować wiedzę z wykładów z praktyką.
Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają kilka publikacji o tematyce ornitologicznej.
BEZPŁATNY UDZIAŁ W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM:
Osoby, biorące udział w szkoleniu 3. grudnia będą mogły odbyć szkolenie praktyczne dotyczące ptaków w budynkach i otrzymać dodatkowe zaświadczenie dotyczące szkolenia praktycznego. Wzięcie w nim udziału będzie możliwe wiosną, kiedy rozpocznie się aktywność ptaków związana z okresem lęgowym. Szkolenie odbędzie się pod patronatem Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, we współpracy z Ptasim Patrolem (Fundacji Noga w Łapę). Osoby biorące udział w szkoleniu udając się w teren z osobami doświadczonymi w obserwacjach ptaków w budynkach będą mogły zyskać opatrzenie z miejscami gniazdowania i zachowaniami ptaków gnieżdżących się w budynkach. Terminy i liczba godzin spędzonych w terenie będą ustalane indywidualnie z chętnymi.
ZAPISY I KOSZT SZKOLENIA:

Zapisać się można wyłącznie pisząc mail zatytułowany SZKOLENIE EKSPERTYZY na adres info@stop.eko.org.pl . W mailu zwrotnym wysłane zostaną szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia, w tym nr konta, na które należy dokonać opłaty. Zapisy przyjmowane są do 30.11.2017r.
Udział w szkoleniu kosztuje 600zł. Możliwe są zniżki dla studentów. Koszt szkolenia jest niższy niż cena przeciętnej ekspertyzy dotyczącej gatunków chronionych w obiekcie budowlanym przeznaczonym do termomodernizacji. Opłatę należy wnieść nie później niż do 30.11.2017r.. W razie braku wystarczającej liczby chętnych, szkolenie nie odbyłoby się, a opłaty osób, które się zapisały zostałyby przez organizatora zwrócone na ich konta bankowe. Jednak taka sytuacja raczej nie może nastąpić, ponieważ grupa już się zebrała.

Fot. 1. Pustułki gnieżdżą się głównie w budynkach.

Tekst: D.Z.

Fot.: Marek Długosiewicz

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!