Śpieszmy się…

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. A o tych, którzy odeszli, pamiętajmy. Przy okazji zbliżającego się Święta Zmarłych prof. Maciej Luniak przypomina o Władysławie Taczanowskim: „Przed Świętem Zmarłych zwracam się do Państwa, aby na starym Cm. Powązkowskim, odwiedzić grób (kw. 36 I, nr 27) Władysława Taczanowskiego (1819-1890) – jednego z najwybitniejszych XIX-wiecznych ornitologów. Zostawmy znak pamięci w miejscu jego spoczynku. Od 1855 r. do śmierci był kustoszem warszawskiego Gabinetu Zoologicznego, któremu nadał rangę instytucji naukowej o znaczeniu międzynarodowym i gdzie stworzył forum środowiska zoologów. Był też autorem pierwszych nowoczesnych podręczników w naszej ornitologii. (…) Wieczorne zebrania zoologów u niego w Gabinecie Zoologicznym były pierwszym forum stołecznego środowiska przyrodników – którego STOP (i inne stowarzyszenia) jest kontynuatorem. Więc pamiętajmy Go!” Pamiętamy też o doktorze Marianie Cieślaku, doktorze Marku Kellerze i Antku Marczewskim…


Zdjęcie przesłał nam prof. Maciej Luniak.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!