Trwają zapisy na bezpłatne zielone lekcje – spacery przyrodnicze dla grup dzieci i młodzieży

Trwają zapisy na bezpłatne zielone lekcje – spacery przyrodnicze dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa. Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z Warszawy.

Można zapisać wiele grup z jednej placówki edukacyjnej, zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w ramach lata lub zimy w mieście! Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku dzieci (od przedszkola do liceum).

Projekt „Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja III” trwa i będzie trwał do lata, ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami! Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem. Piszcie na: edukacja.stop@gmail.com
PROSZĘ W MAILU PODAĆ SWÓJ NR TELEFONU!

Opis zajęć:

Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę w okolicy Stadionu Narodowego, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Tekst i zdjęcie: D. Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!