Szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych” 03.12.2016 (sobota) – zapraszamy!

Zapraszamy na organizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków  szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych”, które odbędzie się 03.12.2016 r. w Warszawie.

UWAGA! obowiązują zapisy! Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji szkolenia zapraszamy nieodpłatnie, aby odświeżyły swoją wiedzę :).

samiec wróbla

WPROWADZENIE:

W samej tylko Warszawie wykonuje się w ciągu roku setki ekspertyz dotyczących gatunków chronionych w obiektach budowlanych przeznaczonych do termomodernizacji lub rozbiórki. Ekspertyzy przyrodnicze dla obiektów budowlanych wymagają specjalistycznej, szczegółowej wiedzy. Jej brak prowadzi do nieprawidłowego wykonywania opracowań, a w konsekwencji przysparza zagrożeń ptakom i nietoperzom i problemów przyrodnikom i wykonawcom remontów. Mamy nadzieję, że nasze szkolenie przyczyni się do zwiększenia liczby rzetelnie wykonywanych ekspertyz.

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA:
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.
2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.
3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione,  uwarunkowania prawne.
4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Specjalistyczny sprzęt służący stwierdzaniu obecności ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – omówienie i prezentacja działania (m.in. detektora ultradźwięków oraz endoskopu z kamerą).

6. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne – czemu służą i jak je wykonać.

7. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne jako warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.

8. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.

9. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.

10. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.

11. Etyka pracy, wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy.

PROWADZĄCY:

mgr Dorota Zielińska – od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami”. Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków. Honorowa obywatelka Rzeczpospolitej Ptasiej.

dr Dawid Zyskowski –  specjalista w dziedzinie inwentaryzacji i ochrony ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach na Pomorzu Zachodnim. Przeprowadził tam również wspólnie z Dorotą Zielińską cykl szkoleń dotyczący ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Autor wielu ekspertyz chiroptero- i ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.
TERMIN, MIEJSCE I AGENDA SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 03.12.2016, w sobotę, od 10.00 do około 14.30, w sali konferencyjnej warszawskiego ZOO.
W trakcie szkolenia przewidziane są wykłady, prezentacja specjalistycznego sprzętu, przerwa kawowa oraz krótkie wyjście w teren (ok. 20-30 min), gdzie będzie można skonfrontować wiedzę z wykładów z praktyką.
Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają kilka publikacji ornitologicznych.
BEZPŁATNY UDZIAŁ W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM:
Osoby, biorące udział w szkoleniu 3. grudnia będą mogły odbyć szkolenie praktyczne dotyczące ptaków w budynkach i otrzymać dodatkowe zaświadczenie dotyczące szkolenia praktycznego. Wzięcie w nim udziału będzie możliwe wiosną, kiedy rozpocznie się aktywność ptaków związana z okresem lęgowym. Szkolenie odbędzie się pod patronatem Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, we współpracy z Ptasim Patrolem (Fundacji Noga w Łapę). Osoby biorące udział w szkoleniu udając się w teren z osobami doświadczonymi w obserwacjach ptaków w budynkach będą mogły zyskać opatrzenie z miejscami gniazdowania i zachowaniami ptaków gnieżdżących się w budynkach. Terminy i liczba godzin spędzonych w terenie będą ustalane indywidualnie z chętnymi.
ZAPISY I KOSZT SZKOLENIA:

Zapisać się można wyłącznie pisząc mail zatytułowany SZKOLENIE EKSPERTYZY na adres info@stop.eko.org.pl . W mailu zwrotnym wysłane zostaną szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, w tym nr konta, na które należy dokonać opłaty. Zapisy przyjmowane są do 25.11.2016r.
Udział w szkoleniu kosztuje 600zł. Możliwe są zniżki dla studentów. Koszt szkolenia jest niższy niż cena przeciętnej ekspertyzy dotyczącej gatunków chronionych w obiekcie budowlanym przeznaczonym do termomodernizacji. Opłatę należy wnieść nie później niż do 25.11.2016r.. W razie braku wystarczającej liczby chętnych, szkolenie nie odbędzie się, a opłaty osób, które się zapisały zostaną przez organizatora zwrócone na ich konta bankowe.

Fot. M. Długosiewicz

Tekst D. Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!