Trwają zapisy na bezpłatne spacery przyrodnicze dla grup dzieci i młodzieży!

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z Warszawy na bezpłatne zielone lekcje – spacery przyrodnicze dofinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa. Można zapisać wiele grup z jednej placówki edukacyjnej, zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w ramach „Lata w mieście”! Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku dzieci (od przedszkola do liceum). Projekt „Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja III” będzie trwał do grudnia (2016), ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami! Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem.

Piszcie na edukacja.stop@gmail.com Tytuł maila: ZAPISY NA ZAJĘCIA TERENOWE.

Opis zajęć:
Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę w okolicy Stadionu Narodowego, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Tutaj więcej o poprzednich edycjach projektu: http://stop.eko.org.pl/wp/blog/tag/skarby-warszawskiej-przyrody/

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!