Sześć monografii: „Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie”

Monografie ptaków siewkowych to kompleksowe opracowanie Dariusza Bukacińskiego i Moniki Bukacińskiej, przedstawiające zarówno opis wyglądu, trybu życia i zachowań poszczególnych gatunków, jak również omówienie zajmowanego środowiska, trasy migracji, rozmieszczenia i liczebności tych ptaków. Ciekawie napisane i okraszone licznymi świetnymi zdjęciami, jest kopalnią informacji na temat biologii gatunków, ich zachowań społecznych, sposobów radzenia sobie z zagrożeniami, oraz działań na rzecz ich ochrony, zarówno na świecie, jak w Polsce.
Cenna lektura dla każdego, kto chce obserwować ptaki, lub korzystać z wypoczynku nad wodą tak, by im nie zaszkodzić. Obfita bibliografia ułatwi dotarcie do szerszych informacji tym, którzy zafascynowani zapragną rozszerzyć swoją wiedzę o poszczególnych gatunkach.

Od Autorów:

Oddajemy w Państwa ręce sześciotomową publikację pt. „Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie”. Składają się na nią monografie sześciu gatunków ptaków, dla których Dolina Środkowej Wisły jest bardzo ważnym miejscem lęgowym w kraju. Staraliśmy się przekazać wiedzę na ich temat możliwie przystępnie, nie pomijając przy tym istotnych aspektów ich biologii i ekologii, szczególnie zagadnień związanych z behawiorem lęgowym. Ekologia behawioralna – poszukiwanie przyczyn, uwarunkowań i skutków wykorzystywanych przez ptaki taktyk i strategii rozrodczych – jest bowiem naszą specjalnością zawodową. W niniejszej publikacji zamieściliśmy również niepublikowane informacje z naszych badań prowadzonych w wiślanych koloniach ptaków siewkowych. W większości dotyczą one przystosowania zachowań lęgowych do silnie dynamicznych i niestabilnych warunków dużej nizinnej, roztokowej rzeki, jaką jest Wisła w środkowym biegu.

Aby pobrać monografie w wersji pdf – kliknij na okładki:

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!