„Przyroda Parku Skaryszewskiego” – raport z inwentaryzacji przyrodniczej dostępny na naszej stronie

Projekt inwentaryzacji przyrodniczej Parku Skaryszewskiego został zrealizowany w latach 2014- 15. Badania terenowe miały miejsce w roku 2014., sam raport powstał wiosną 2015. roku. Koordynatorem projektu był nieoceniony prof. Maciej Luniak. To pod jego kierownictwem zespół naukowców – przyrodników, całkowicie społecznie, przeprowadził unikalny projekt złożony z badań terenowych, których zwieńczeniem jest specjalistyczny raport dostępny także na naszej stronie (aby pobrać – kliknij w okładkę poniżej).
Opracowanie to potwierdza intuicje każdego miłośnika przyrody odwiedzającego Park Skaryszewski: park ten jest miejscem unikalnym przyrodniczo. Ekosystem parku miejskiego jest tym bogatszy, im starszy, im mniej poddawany zabiegom ogrodniczym, im bardziej połączony z innymi terenami zielonymi. Park Skaryszewski to przykład wyjątkowo cennego ekosystemu istniejącego w ramach zieleni miejskiej.
okladka
...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!