Szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych” 28.11.2015

Szkolenie „Ekspertyzy ornito- i chiropterologiczne dla obiektów budowlanych”, które odbędzie się 28.11.2015r w Warszawie zostało zorganizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na tego typu ekspertyzy w Polsce.

W samej tylko Warszawie wykonuje się w ciągu roku setki ekspertyz dotyczących gatunków chronionych w obiektach budowlanych przeznaczonych do termomodernizacji lub rozbiórki. Niestety niejednokrotnie można mieć do czynienia z nierzetelnymi ekspertyzami, z którymi walczą organizacje ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję, że szkolenie przyczyni się do zwiększenia liczby prawidłowo wykonanych ekspertyz, chroniących ptaki i nietoperze przed zamurowaniem, a inwestorów i budowlańców przed łamaniem prawa.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. Zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.

2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.

3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione, uwarunkowania prawne.

4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Specjalistyczny sprzęt służący stwierdzaniu obecności ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – omówienie i prezentacja działania (m.in. detektora ultradźwięków oraz endoskopu z kamerą).

6. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne – czemu służą i jak je wykonać.

7. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne jako warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.

8. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.

9. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.

10. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.

11. Etyka pracy, wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy.

Szkolenie poprowadzi dwoje specjalistów. Związana ze STOPem Dorota Zielińska od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami”. Jest autorką wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków. Dr Dawid Zyskowski jest specjalistą w dziedzinie inwentaryzacji i ochrony ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach na Pomorzu Zachodnim. Przeprowadził tam również wspólnie z Dorotą Zielińską cykl szkoleń dotyczący ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jest autorem wielu ekspertyz chiroptero- i ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 28.11.2015, w sobotę.

Program szkolenia:

Część pierwsza: wykłady, w godzinach 10.00-13.00, w sali konferencyjnej warszawskiego ZOO.

Część druga: wyjście w teren, gdzie będzie można skonfrontować wiedzę z wykładów z praktyką.

Zapisać się można wyłącznie pisząc mail zatytułowany SZKOLENIE EKSPERTYZY na adres info@stop.eko.org.pl . W mailu zwrotnym wysłane zostaną szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, w tym nr konta, na które należy dokonać opłaty. Zapisy przyjmowane są do 23.11.2015r.

Udział w szkoleniu kosztuje 600zł. Możliwe są zniżki dla studentów. Koszt szkolenia jest niższy niż cena przeciętnej ekspertyzy dotyczącej gatunków chronionych w obiekcie budowlanym przeznaczonym do termomodernizacji.

Opłatę należy wnieść nie później niż do 23.11.2015r.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!