STOP na Kiermaszu organizacji pozarządowych zlepszejpółki.pl

W sobotę 7 września uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kiermaszu ZLEPSZEJPÓŁKI.PL, wydarzeniu promującym ekonomię społeczną i organizacje pozarządowe. W rozstawionych w Parku Praskim w Warszawie namiotach już od rana swój dorobek prezentowało kilkadziesiąt organizacji, w tym także i my.
Opowiadaliśmy o naszych projektach, odpowiadaliśmy na pytania, demonstrowaliśmy prawidłowo wykonane budki dla ptaków, zachęcaliśmy do uczestnictwa w organizowanych przez nasz wycieczkach i rejsach przyrodniczych, wyjaśnialiśmy jak dokarmiać ptaki, a także zadawaliśmy „ptasie zagadki”, które przygotowała specjalnie na to wydarzenie Agata Turek.

Obsadę stoiska zapewnili wolontariusze:
Marta Pacyk,
Sylwia Michalska
Małgosia Wyrzykowska
Maria Maliszewska
Magda Dziadosz
Hubert Matuszczyk
Agata Turek
Aneta Pawelec
Aniela Porczyk
Stanisław Porczyk

Serdecznie dziękujemy!
A oto jak prezentowało się nasze stoisko:

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!