Wolontariusz poszukiwany!

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi między innymi działania edukacyjne (w różnych formach i dla różnych grup docelowych). Chcielibyśmy zwiększyć grono odbiorców treści edukacyjnych, które znajdują się na naszej stronie internetowej www.stop.eko.org.pl poprzez tworzenie krótkich komunikatów wizualnych („plakatów”) na Facebooku i umieszczenie w ich opisach linków do różnych artykułów na naszej stronie.
Aktualnie nie ma osoby która miałaby czas regularnie tworzyć takie komunikaty a widzimy potrzebę tego sposobu edukacji w sieci.

Opis stanowiska pracy wolontariusza

Nazwa stanowiska:
Twórca treści wizualnych na fanpage Stowarzyszenia – wolontariat/praktyki

Cel:
Tworzenie komunikatów wizualnych (plakatów, infografik) mających na celu edukację, przeznaczonych do zamieszczania na fanpage’u Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Rodzaj pracy:
zdalna – wolontariusz będzie wykonywał swoje zadania w dowolnym miejscu, korzystając z własnego sprzętu komputerowego. Komunikowanie się za pomocą poczty e-mail.

Zakres obowiązków:
Tworzenie komunikatów wizualnych zawierających logo stowarzyszenia oraz w atrakcyjny sposób przedstawione treści edukacyjne związane z artykułami znajdującymi się na stronie Stowarzyszenia (lub inne, zaproponowane przez osobę wspierająca wolontariusza). Komunikaty te powinny uwzględniać specyfikę social media. Ilość i częstotliwość tworzonych infografik powinna umożliwiać zamieszczanie na Facebooku co najmniej trzech tygodniowo.

Perspektywy rozwoju:
– z czasem zwiększenie zakresu odpowiedzialności i działań związanych z social media oraz możliwość współprowadzenia na Facebooku fanpage’a Stowarzyszenia.
– weryfikacja skuteczności tworzonych przez siebie komunikatów i nabranie doświadczenia w zakresie social media.
Możemy wystawić zaświadczenie odbycia praktyk w zakresie social media lub referencje.

Umiejętności wymagane:
– Umiejętność obsługi programów graficznych na poziomie umożliwiającym obróbkę zdjęć oraz tworzenie infografik.
– Umiejętność wyszukania w Internecie grafik/ zdjęć udostępnianych na licencjach umożliwiających ich obróbkę i wykorzystanie do celów niekomercyjnych (lub chęć ich samodzielnego tworzenia).

Pożądane cechy:
– zmysł graficzny i kreatywność,
– chęć uczenia się i doskonalenia,
– chęć zaangażowania się w ochronę przyrody i zwierząt (w tym ptaków),
– odpowiedzialność oraz umiejętność planowania i organizowania swojej pracy.

Doświadczenie i wykształcenie kierunkowe nie jest wymagane.

CV wraz z próbną infografiką przeznaczoną na nasz fanpage (inspirowaną treściami znajdującymi się na naszej stronie) prosimy przesyłać na adres: wolontariat@stop.eko.org.pl

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!