Budki dla ptaków i nietoperzy – dobry przykład spółdzielni mieszkaniowej z Warszawy

Miło jest widzieć, że w Warszawie są ogrodnicy, którzy rozumieją, że w interesie człowieka jest dbanie o ochronę ptaków i nietoperzy. To właśnie te zwierzęta pełnią niezwykle ważną rolę w ubogich ekosystemach miejskich, zjadając miliony uciążliwych dla człowieka owadów. Z przyjemnością publikujemy tu (za zgodą autora) mail ogrodnika z jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, opisujący działania podjęte dla ochrony ptaków i nietoperzy.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” znajduje się w bogatym krajobrazowo rejonie warszawskiego Mokotowa, z licznym i pięknym drzewostanem. Teren ten jest wymarzoną okolicą na rozpowszechnianie ochrony ptaków poprzez m. in. stwarzanie im dodatkowych miejsc do gniazdowania jakimi są budki lęgowe. Ptaki są ważnym elementem miejskiego ekosystemu, w którym utrzymują liczebność szkodników, takich jak larwy motyli i chrząszczy, na niskim poziomie. W ten sposób cenne gatunki roślin nie tracą żywotności oraz swoich walorów ozdobnych.

Na terenie Spółdzielni rozmieszczono łącznie 76 budek lęgowych typu „szpak”, „sikora”, „sikora” ze zmniejszonym otworem wylotowym o średnicy do 28 mm i „pełzacz”. Typy tych budek mogą być zasiedlane przez wiele innych gatunków ptaków. Rozlokowano również 20 schronów na nietoperze.
W kwietniu br. planowane jest zamontowanie 20 budek lęgowych dla jerzyków od strony wschodniej budynku przy ul. Łukowej 1. Będzie to początkiem dalszego rozszerzania kolonii tych pożytecznych ptaków na innych budynkach.

Projekt ten mogłem zrealizować dzięki poparciu i sfinansowaniu przez Zarząd Spółdzielni w osobie Pana Prezesa Stanisława Baranowskiego i Pana Wiceprezesa Grzegorza Jakubca. Akceptację uzyskałem również od moich bezpośrednich przełożonych: Kierownika Działu Eksploatacji Janusza Przewłockiego i Mistrza Ogrodnika Mai Bocian. Przedsięwzięcie to zostało też entuzjastycznie przyjęte przez rzesze mieszkańców osiedla, cieszących się estetyką liczniejszej populacji ptaków.

Serdecznie dziękuję za przesłanie dodatkowych informacji na temat budowy i rozmieszczenia budek lęgowych ( www.ussuri.pl ).

Z pozdrowieniami

Piotr Wysokiński
Brygadzista Ogrodnik
SM „Służew nad Dolinką” „

Ostatnio spółdzielnia na swojej stronie internetowej umieściła transmisję z jednej z powieszonych na swoim terenie budek lęgowych: http://budka.smsnd.pl/

Tekst: Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!