Szkolenie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Ciekawe wykłady w ramach szkolenia wolontariuszy STOPu – zapraszamy wszystkich, wstęp wolny

Szanowni i drodzy miłośnicy ptactwa i STOPu , mamy dla Was coś bardzo fajnego: cykl bezpłatnych ciekawych wykładów-szkoleń, które pomogą Wam zdobyć cenną wiedzę potrzebną do ochrony ptaków i przyrody w ogóle. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Warunek, jaki trzeba spełnić na miejscu to jedynie PODPISANIE papierowej LISTY obecności, ponieważ MUSIMY udokumentować Waszą obecność.

Wykład pierwszy już 27 marca w środę, 18.00 – dr Michał Skakuj opowie o rozpoznawaniu ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem sokołów.
Dzięki uprzejmości dyrektora warszawskiego ZOO, dr Andrzeja Kruszewicza, wykład odbędzie się w sali konferencyjnej ZOO. Wejście do budynku od ul. Ratuszowej, na lewo od bramy głównej, prosto z ulicy.

Kolejne wykłady w kwietniu. Dowiecie się dzięki nim m.in.:
– kiedy ptaki naprawdę potrzebują pomocy, a kiedy wystarczy je pozostawić w spokoju (co robić gdy znajdzie się ptaka potrzebującego pomocy, jak udzielić pierwszej pomocy znalezionym ptakom w różnych sytuacjach)

– jak chronić ptaki w budynkach (gatunki, miejsca gniazdowania, ochrona prawna i praktyczna, zastępcze miejsca gniazdowania, zagrożenia dla ptaków wynikające z nieprawidłowo prowadzonych prac remontowych, jak interweniować)

– jakie są metody badania ptaków (metody inwentaryzacji awifauny w okresie lęgowym i pozalęgowym itp.)

– jak aktywni obywatele mogą chronić przyrodę i swoje otoczenie dzięki miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego.

Będzie też część terenowa szkolenia.

A wszystko to dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy na zadanie Szkolenie wolontariuszy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków ze środków miasta stołecznego Warszawy

Po cyklu wykładów poprosimy Was o podjęcie działań dla ptaków jako wolontariusze STOPu . Chcielibyśmy, żeby działania takie podjęło w najbliższym czasie przynajmniej 15 osób spośród odbiorców organizowanych przez nas wykładów. Prosimy Was o aktywność, żebyśmy mogli znowu dostać dofinansowanie na ciekawe wykłady dla Was! Możecie już teraz obmyślać działania i pisać do mnie w tej sprawie, a ja doradzę i pomogę dopracować szczegóły. Wasze działania opiszemy na stronie www jako dobry przykład dla innych.

Wstępne pomysły, jakie mam na Wasze wolontariackie działania to: zorganizowanie prelekcji lub spaceru ornitologicznego dla ludności (osób w dowolnym wieku), lokalnej akcji informacyjnej (np. w skali własnej wspólnoty mieszkaniowej lub osiedla) z wybranego zakresu związanego z ptactwem (np. prawidłowe dokarmianie) lub innych działań zgodnych z celami statutowymi STOP (np. analiza wybranego terenu pod kątem potrzeby zawieszenia budek lęgowych dla ptaków i zaplanowanie ich rozwieszenia itp.).

Tekst: Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!