Spotkanie STOPu – ciekawa prelekcja o ptakach Wisły Warszawskiej

Zapraszamy wszystkich chętnych na październikowe spotkanie STOPu. Ostatnio widywaliśmy się z Wami w terenie, na wycieczkach. Tym razem – prelekcja.

Gdzie: ZOO warszawskie, sala konferencyjna, wejście od ul. Ratuszowej (budynek po lewej stronie od bramy głównej, wejście prosto z ulicy)

Kiedy: wtorek, 23.10.2012. Ponieważ nasz prelegent ma ograniczony czas, ZACZYNAMY PRELEKCJĘ PUNKTUALNIE 18.00 i nie ma przebacz, żadne tam kwadranse akademickie itd.

Prelekcja i prelegent: Marek Elas, który koordynuje ptasi monitoring Wisły Warszawskiej: Preferencje wybranych gatunków ptaków w wyborze miejsc odpoczynku i żerowania na Wiśle zimą oraz w trakcie wiosennej wędrówki.

Wstęp oczywiście wolny i dla wszystkich.

Prelekcja – w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!