Przeciw polowaniom na dzikie ptaki – Kampania „Niech Żyją!”

NIECH ŻYJĄ

Organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne stworzyły kampanię przeciwko polowaniom na dzikie ptaki. Patronat medialny nad kampanią objął wortal przyrodniczy BirdWatching.pl

Problem polowań na ptaki opisywany jest przez twórców kampanii następująco: „Polowanie na ptaki nie znajduje współcześnie żadnego uzasadnienia. Typowe argumenty stosowane dla uzasadnienia polowań, nie mają zastosowania w przypadku dzikich ptaków. Mianowicie:

1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.

2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia.

3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego.

4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki objęte ochroną ścisłą.

5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska dużych ilości ołowiu (strzały śrutem), które kumulują się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dla dzikich zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną ścisłą.

Na wielu obszarach, gdzie prowadzi się polowania na ptaki, takich jak ostoje ptaków, obszary Natura2000, czy otuliny Parków Narodowych, polowania te niweczą skutki działań ochronnych, w tym kosztownych zabiegów ochrony czynnej, a do środowiska wprowadzany jest w ilościach niekontrolowanych toksyczny ołów.”

Kampanię mogą popierać także osoby prywatne poprzez polubienie jej na Facebookuhttps://www.facebook.com/niech.zyja a także podpisując się pod petycją:http://www.petyc(…)eid=8907

Strona projektu: http://www.niechzyja.pl/

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!