Bezpłatny rejs przyrodniczy!

UWAGA! Na obu rejsach brak już miejsc!

Szanowni miłośnicy ptactwa,

zapraszamy Was na bezpłatny rejs przyrodniczy stateczkiem po Wiśle Warszawskiej. Rejs planujemy na 9.00 w sobotę, 8 września (na niedzielę brak już miejsc!). Potrwa około 2 godzin. Na statku będzie przewodniczka, która będzie opowiadać o wiślanej przyrodzie.

Kto jest chętny – prosimy o zgłaszanie się WYŁĄCZNIE poprzez maila zatytułowanego: Bezpłatny rejs przyrodniczy po Wiśle Warszawskiej na adres info@stop.most.org.pl Liczba miejsc ograniczona!

Rejs jest organizowany w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o projekcie znajdziecie tutaj: http://wislawarszawska.pl/

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!