Akcja Gawron – Liczenie populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na Mazowszu

W związku z brakiem lub rozdrobnieniem informacji dotyczących kolonii lęgowych gawrona na Mazowszu, postanowiliśmy spróbować zebrać w 2012 roku maksymalnie dużo informacji na ten temat. Wydaje nam się, że wiele kolonii gawronów znajduje się w kategorii zauważonych, lecz nie policzonych. Sami wielokrotnie podróżując stałą trasą mijamy kolonie, ale liczymy je dopiero po dłuższym czasie, mimo, że zajmuje to tylko kilka minut!

Jak sądzimy, wiele osób dość intensywnie przemieszcza się po terenie, w związku z czym jest szansa na zebranie ciekawych i obszernych danych prezentujących faktyczną liczebność lęgowej populacji.

Jednak największe nadzieje wiążemy z kompletnym liczeniem koloni lęgowych na obszarze całych gmin.

Jak się włączyć do Akcji Gawron? Są dwa sposoby:

1. Napisz do nas i obejmij liczeniem swoją gminę (lub więcej gmin) i prześlij nam kompletne informacje dot. kolonii lęgowych gawrona. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że ani jedna z kolonii w danej gminie nie zostanie niezauważona i nie policzona. Jest to najlepszy sposób na włączenie się do akcji.

2. Prześlij nam informacje o koloniach które znasz i policzyłeś. Mogą być to zupełnie przypadkowe obserwacje. Są to także cenne informacje, jednak w przypadku nie objęcia liczeniem całej gminy, nie wiemy, w jakim stopniu uzyskane wyniki są kompletne.

Podczas liczeń zbieramy następujące informacje:
1. lokalizację: najlepiej namiar GPS (zaznaczenie kropką na googlemaps, czy dokładny opis umożliwiający odnalezienie kolonii na mapie), nazwa powiatu, gminy, miejscowości,
2. liczebność (liczba gniazd, nie gniazd aktywnych. W związku z czym można liczyć kolonie przez cały rok),
3. datę liczenia,
4. imię i nazwisko obserwatora,
5. drzewa na jakich znajdują się gniazda w kategoriach liściaste/iglaste.

Wszystkie obserwacje będziemy gromadzić w programie GIS. W rezultacie otrzymamy mapę z zaznaczonymi dokładnymi lokalizacjami i opisem kolonii.

Liczeniem obejmujemy województwo mazowieckie oraz niektóre gminy województwa łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, odpowiadające obszarowo krainie ornitologicznej Nizina Mazowiecka.

Poniżej znajdziecie:
1. formularz liczeń w ramach Akcji Gawron (xls),
2. spis gmin do objęcia liczeniem (xls),

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do Akcji Gawron i objęcia liczeniem co najmniej jednej gminy na Mazowszu!

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które już zadeklarowały udział w Akcji Gawron!

Akcja jest współorganizowana przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków i Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Pozdrawiamy,
Marek Elas
Krzysztof Kajzer

Kontakt:
marek.elas@gmail.com

SONY DSC

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!