Wycinki nad Wisłą

Od pewnego czasu mieszkańcy Warszawy mogą obserwować wycinki drzew i krzewów na międzywalu Wisły. Organami odpowiedzialnymi za usuwanie drzew są w tym wypadku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

RZGW wycinki usprawiedliwia ochroną przeciwpowodziową Warszawy. Do tej pory usunięto drzewa i krzewy z okolic Mostu Gdańskiego oraz Mostu Grota-Roweckiego. Poza usuwaniem roślinności RZGW wykarczowało wyspy, a dodatkowo rozjeżdżając je spycharkami.

Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do usuwania nadrzecznych wiklin. Obecnie pod piłę poszedł także cały pas kilkudziesięcioletniego lasu topolowego. Było to miejsce, gdzie nadrzeczny las łęgowy miał niespotykaną okazję naturalnie się odtworzyć. Warto pamiętać, że Wisła i jej międzywale pełną ważną funkcję korytarza ekologicznego, którym zwierzęta mogą się przemieszczać, wędrować na znaczne odległości. Nie bez przyczyny właśnie na tym fragmencie można było spotkać sarny czy dziki. Kilkudziesięcioletnie drzewa stanowiły miejsca zakładania gniazd przez ptaki. Okazałe drzewa są niezbędne miedzy innymi dzięciołom, które występują w warszawskich łęgach. Jeszcze niedawno można tu było spotkać większość krajowych gatunków dzięciołów. Jeśli znikną drzewa, znikną także te cenne ptaki.

W wyniku prac prowadzonych przez RZGW nadwiślańskie zwierzęta i warszawiacy otrzymali krajobraz iście księżycowy. Można wątpić, czy w wyniku wycinek ochrona przeciwpowodziowa została wzmocniona. Czy punktowe wycinki dewastujące nadrzeczną przyrodę są wstanie zapobiec ewentualnemu zalaniu obszarów położonych wzdłuż Wisły? Czy wycinki drzew rosnących ponad 100 metrów od wałów w jakikolwiek sposób zwiększają stabilność tychże? Może zamiast przyspieszać spływ wody na wybranych fragmentach rzeki, warto zadbać o większą retencję na obszarach położonych w górę rzeki?

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków skierowało do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismo w sprawie wycinek odbywających się nad Wisłą. Pismo STOPu oraz odpowiedź RZGW można przeczytać tutaj:

W piśmie RZGW możemy znaleźć informację, że wycinki dotyczą „jedynie” 2-3% obszaru międzywala. Pamiętajmy jednak, że na terenie wielkiego miasta, jakim jest Warszawa, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla są wyjątkowo cenną ostoją różnorodności biologicznej i bezcennym korytarzem ekologicznym. Dlatego w skali Warszawy wycinki wyrządzają przyrodzie dużą szkodę.

Do tej pory RZGW wycięło prawie 3000 drzew, oraz usunęło drzewa i krzewy na powierzchni prawie 28 ha, tj 280 000 m2.

W najbliższym czasie planowane są wycinki jeszcze ponad 2000 drzew oraz usunięcie krzewów na powierzchni ponad 15 ha tj, 150 000 m2.

Organizacje ekologiczne oraz media coraz głośniej wyrażają swoje oburzenie niszczeniem przyrody nad Wisłą:
Rzeź roślinności: Prawy brzeg Wisły jak łysa polana

Tekst i fotografie: Marek Elas

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!