Samoloty i ptaki, określenie konfliktu – prelekcja dr M.Skakuja 22.11.2011

Zapraszamy na prelekcje dr Michała Skakuja pt. „Samoloty i ptaki, określenie konfliktu”. Prelekcja odbędzie sie na spotkaniu STOP, dnia 22.11.2011.

W ostatnich dziesięcioleciach rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego na całym świcie lawinowo wzrasta liczba kolizji samolotów z ptakami. Większość z nich to raczej drobne incydenty ale cześć to poważne wypadki. W latach 1912 – 1995 dla lotnictwa cywilnego odnotowano 42 tragiczne katastrofy w których poniosło śmierć 231 osób, zniszczeniu uległo ponad 80 statków powietrznych. Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wskazują na znaczenie planu ograniczania ryzyka kolizji z ptakami. Podkreśla się na rolę ekspertów, w tym ornitologów w tworzeniu i funkcjonowaniu takiego systemu. System ten nie ogranicza się tylko do obszaru lotniska ale obejmuje również rejony wokół samych portów lotniczych. 95% kolizji z ptakami zachodzi na pułapach do 500 m czyli do około 6 km od lotniska. ICAO wskazuje strefę 13 km wokół lotniska jako obszar istotny dla zagrożenia kolizją z ptakami. Ważne jest określenie charakteru występowania ptaków w poszczególnych strefach ryzyka wokół lotnisk, szczególnie gatunków największego zagrożenie dla samolotów. W oparciu o takie dane można planować skuteczne metody ograniczania ryzyka kolizji. Bazują one głównie na kontroli i kształtowaniu siedlisk na obszarze i wokół lotniska. Działania te jak i stosowanie technik zarówno odstraszania jak i ograniczania możliwości występowania ptaków i innych zwierząt, musza być częścią Planu Kontroli Środowiska. Odpowiednio przygotowany Plan z udziałem specjalistów ornitologów winien stać się częścią Planu Generalnego dla portów lotniczych. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka kolizji z ptakami, a tym samym w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo operacji lotniczych. Jednocześnie pozwoli także na ograniczanie ewentualnego negatywnego wpływu na obszary chronione, a także na poszczególne gatunki ptaki.

dr Michał Skakuj
Ecographics

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!