Uzupełnienie informacji dotyczących konkursu „Wieża dla jerza”

Konkurs organizowany jest przez organizację non profit. Realizacja zwycięskiego projektu, czyli budowa wieży dla jerzyków, ma służyć ochronie ptaków, ochronie ludzi przed komarami i innymi uciążliwymi owadami a także edukacji ekologicznej. Jako organizacja non profit nie jesteśmy w stanie zapewnić twórcy zwycięskiego projektu nagrody innej, niż satysfakcja ze zrobienia czegoś dobrego dla ptaków i ludzi. Ze swojej strony obiecujemy jak największe rozpropagowanie w mediach informacji o zwycięskim projekcie i jego twórcy. Mówi o tym także pkt. 6 Regulaminu konkursowego. Informacja o autorze projektu znajdzie się także w miejscu realizacji projektu.

Jury, które oceni prace konkursowe będzie się składało z ornitologów, członków Zarządu STOPu oraz architekta mającego znaczne doświadczenie zawodowe i zaznajomionego z problematyką budowy schronień dla zwierząt.

Prosimy o takie oznakowanie składanych na konkurs projektów, aby można je było przedstawić Jury jako anonimowe (np. oznakowanie projektu kodem liczbowym i dołączenie do niego danych twórcy w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym kodem).

Chcemy brać udział w budowie jak największej liczby wież lęgowych dla jerzyków według projektów, które spłyną na konkurs, ale nie będziemy np. odsprzedawać projektów. Budowa wież związana jest z naszymi celami statutowymi i poczuciem misji i ma na celu jedynie ochronę ptaków a także ochronę ludzi przed komarami.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!