Oddajmy parki narodowe narodowi – STOP przyłącza się do akcji – zbieramy podpisy

Drodzy miłośnicy przyrody!

Ruszyła akcja „Oddajcie parki narodowi!” STOP przyłącza się do akcji. Pomóżmy chronić skarby polskiej przyrody! Zbierzmy podpisy pod projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody!

Twój podpis może pomóc w ochronie takich miejsc jak Puszcza Białowieska. Podpisy można zbierać indywidualnie i samodzielnie przekazać je na adres:

Mariusz Duchewicz
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
ul. Szobera 4 m. 27
01-318 Warszawa

Można też wysłać zebrane podpisy do STOP lub podpisać się na formularzach wydrukowanych przez nas. Formularze do podpisu dostępne są w biurze STOP na Saskiej Kępie oraz na wycieczkach i spotkaniach STOP. Jeśli ktoś chce podpisać się w biurze – proszę umówić się ze mną mailowo lub telefonicznie (mail: info_[at]_stop.most.org.pl tel. 519 185 668 ).

Poniżej pełna treść oświadczenia w sprawie akcji zbierania podpisów.

Pozdrawiam
Dorota Zielińska

 

OŚWIADCZENIE OBYWATELSKIEGO KOMITETU

w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody
ODDAJCIE PARKI NARODOWI

Przyroda jest jednym z największych skarbów, jakimi może poszczycić się nasz mocno doświadczony przez historię kraj. Obowiązkiem państwa jest jej ochrona – zarówno dla nas samych, jak i dla naszych dzieci i wnuków. Najcenniejsze obszary powinny być chronione jako parki narodowe. Tymczasem dotychczas utworzone parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych. Dlaczego tak jest i czy można to zmienić?

11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, że mamy złe prawo, które uniemożliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Środowisko naukowe i organizacje pozarządowe od dawna apelują o rozwiązanie tego problemu. Dlatego też powołaliśmy Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stawiamy sobie za cel wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. W najbliższych dniach rozpoczniemy zbiórkę wymaganych przez prawo 100 000 podpisów pod projektem tej nowelizacji.

Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom możliwość decydowania o należących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla samorządów dotyczy także terenów nie będących ich własnością. Jedna gmina może zablokować bez racjonalnej przyczyny włączenie do parku narodowego terenów należących do skarbu państwa, czyli wszystkich Polaków.

Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie daje bardzo niewielkim, lokalnym grupom interesu wyjątkowy przywilej decydowania o powołaniu (lub nie) parku narodowego, a tym samym prawo decydowania w imieniu całego narodu (także wbrew woli większości) o zachowaniu (lub nie) dziedzictwa przyrodniczego wyjątkowego w skali kraju, Europy i świata.

Pilnej korekty wymaga też regulacja prawna, dająca możliwość odwoływania dyrektorów parków narodowych bez podania przyczyn. To paraliżuje pracę parków i umożliwia naciski na dyrektorów w celach sprzecznych z interesem przyrody.
Chcemy, by parki narodowe, na których spoczywa wielka odpowiedzialność, lepiej pełniły swoją rolę. By znów należały do narodu, czyli nas wszystkich, i dla nas skutecznie chroniły przyrodę.
Mamy nadzieję, że projekt obywatelskiej ustawy poprze obecny Rząd i posłowie – niezależnie od opcji politycznej, bo obecne prawo, odbierające państwu możliwość realizowania ogólnonarodowych strategii i ochrony przyrody na obszarach będących jego własnością, jest po prostu niesprawiedliwe.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu ochrona polskiej przyrody, by dali wyraz poparcia tej inicjatywy poprzez złożenie pod nią swojego podpisu. Od dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę 100 000 podpisów.

Lista członków Komitetu:

Jerzy Kruszelnicki
Kazimierz Orłoś
Krzysztof Worobiec
Jerzy Gutowski
Mikołaj Pietrzak
Adam Wajrak
Michał Olszewski
Przemysław Chylarecki
Robert Cyglicki
Adam Bohdan
Mariusz Duchewicz
Tomasz Wesołowski
Andrzej Kepel
Janusz Korbel
Henryk Okarma
Marta Wiśniewska
Małgorzata Górska
Wiesław Walankiewicz
Anna Drążkiewicz
Radosław Michalski
Justyna Walenta-Mazurkiewicz
Radosław Szymczuk

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!