Kalendarium jerzykowe

Jerzyki przylatują do Polski punktualnie. Są na miejscu w pierwszych dniach maja. Większość jerzyków w Polsce złożyła jaja około połowy maja. Potem przez 20 dni jaja były wysiadywane. Jerzyki, których jaja zostały zniszczone (np przez zamurowanie podczas ocieplania budynku) składają jaja ponownie. Są to tzw. lęgi powtarzane. Pisklęta po wykluciu dorastają w gnieździe 42 dni. Po 42 dniach wyskakują aby odbyć swój pierwszy lot. Pierwsze loty młodych ptaków odbywają się w różnych momentach lata. Jest to spowodowane tym, że część ptaków miała szczęście i pisklęta wykluły im się z pierwszego zniesienia, a inne musiały składać jaja po raz drugi.

Dzięki transmisji na żywo ze skrzynek lęgowych jerzyków w Szczecinie możemy zobaczyć na jakim etapie życia rodzinnego mogą być obecnie jerzyki.
Więcej o rytmie życia jerzyków w skrzynkach w tym i zeszłym roku możemy przeczytać w jerzykowym kalendarium.
Na stronie internetowej poświęconej jerzykom (anglojęzycznej) możemy dokładnie zobaczyć jak wyglądają ich pisklęta od pierwszych dni życia, aż do wylotu z gniazd.

Autor: Dorota Zielińska

jerzykJerzyk, fot. Maciej Szymański

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!